Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett projekt med bara vinnare när nyanlända järnvägsingenjörer tar examen

Integrationsprojektet Juna – järnvägsutbildning för nyanlända ingenjörer – har nu nått sitt mål och idag examineras 50 stycken nyanlända ingenjörer redo att möta järnvägsbranschens stora kompetensbehov.

– Juna är ett exempel på när flera faktorer samverkar och resulterar i något som är positivt på flera nivåer. Det är bra för samhället och för individen och vi tar tillvara på unik kompetens, kompletterad med kunskap om den svenska järnvägen. Dessutom skapar mångfald ett mervärde i sig, säger Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket.

Järnvägen ska rustas upp, moderniseras och byggas ut

Idag väljer allt fler att åka tåg. Under de senaste 25 åren har persontrafiken ökat med hela 75 procent. Fler och tyngre tåg sliter på spår, växlar och kontaktledningar på en järnväg som inte byggts ut i motsvarande takt.

I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 finns ett ökat fokus på järnvägen. Trafikverket ges nu kraftigt förhöjda anslag till järnvägsunderhåll, närmare 100 miljarder kronor mer än tidigare plan vilket innebär att järnvägens funktionalitet för pendling och godstrafik kan återställas.

Ökat fokus och förhöjda anslag medför också ett stort behov av rekrytering och kompetensutveckling och här kommer Juna in i bilden. Kombinationen av studenternas tidigare erfarenheter och nya kunskaper matchas nu mot behoven inom järnvägssektorn och bidrar till Trafikverket vision där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Svensk samhällsbyggande med avstamp i mångfald

Under året som gått har studenterna kompletterat sin ingenjörsexamen från sina respektive hemländer. Syftet med projektet har varit att skapa nya möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att fylla järnvägsbranschens rådande kompetensgap och arbetskraftsbrist. Vinsterna är stora såväl för individen och arbetsgivaren som för samhället i stort.