Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya friskluftventiler löser bullerproblematik

Trafikverket ansvarar för att bullernivåerna inte är för höga i bostäder nära våra vägar och järnvägar. Tidigare har det varit svårt att uppnå både god ventilation och tillräcklig ljuddämpning. Nu har Trafikverket funnit en lösning.

För att skynda på utvecklingen av friskluftsventiler med hög ljuddämpning utlyste Trafikverket en innovationsupphandling och bjöd in företag att komma med lösningar på problemet. Upphandlingen vanns av en leverantör som nu har utvecklat en helt ny friskluftsventil med inbyggd ljuddämpare. Den nya friskluftsventilen klarar de höga ljudkraven som Trafikverket ställer och fungerar även för mycket tunna väggar. Tekniken har testats med positiva resultat och patentsöks.

Innovationsupphandlingar stimulerar och utvecklar marknaden

– Nu när vi vet att det finns teknik som klarar högre ljudreduktion kan vi ställa högre krav i våra upphandlingar av bullerskyddsåtgärder, säger Katrin Olofsson, projektledare på Trafikverket. Och förhoppningsvis följer fler leverantörer efter och kommer med alternativ till den nya lösningen. Vi har signalerat att denna utveckling behövs för att kunna leverera till projekt upphandlade av Trafikverket i framtiden.

På marknaden finns bra produkter och metoder för att bulleråtgärda fönster, väggar och snedtak, men inte för att ljuddämpa friskluftsventiler. Det konstaterade Trafikverket i en internationell marknadsundersökning 2016.

Trafikverket använder sin roll som beställare för att skapa innovationer

Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp som innebär att genom upphandling möjliggöra och stimulera utveckling, nytänkande och innovationer. Som en av landets största offentligare beställare nyttjar Trafikverket sin beställarroll för att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger ökat värde för skattepengarna, hållbart byggande, bättre tillgänglighet och goda miljöeffekter.

Läs mer om Trafikverkets planerade upphandlingar
Läs mer om den nya friskluftsventilen med hög ljudreduktion