Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regeringsuppdrag för ökad säkerhet i plankorsningar

Trafikverket får i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar. Trafikverket ska tidigarelägga medel som är avsatta till den typen av åtgärder inom ramen för den nationella planen 2018–2029.

Det ska även ske genom att Trafikverket i ökad utsträckning fokuserar på och prioriterar underhållsåtgärder som har en säkerhetshöjande effekt, till exempel siktröjning. Regeringsuppdraget ska presenteras den 31 maj 2019 i form av en åtgärdsplan.

– Vi tycker det är bra att vi nu får ett uppdrag att tidigarelägga medel till åtgärder för att minska risker i plankorsningar. Den senaste tidens händelser visar att det finns ett sådant behov. Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

Aktivt arbete för att öka järnvägssäkerheten

I den nationella planen för 2018–2029 avsätts cirka tre miljarder kronor till riktade investeringsåtgärder inom åtgärdsområdet trafiksäkerhet järnväg. Detta gäller åtgärder för att förebygga personpåkörningar i spår och plankorsningar och på stationer samt för att höja säkerheten i plankorsningar. Därutöver avsätts medel för att förbättra trafiksäkerheten inom namngivna åtgärder (åtgärder som kostar över 100 miljoner) och inom drift- och underhållsåtgärder.

Fakta plankorsningar

Trafikverket förvaltar 12 000 kilometer statlig järnväg. I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar mellan järnvägar och olika slags vägar (statliga, kommunala, enskilda), ägovägar, cykelvägar och gångvägar och gångfållor. Av dessa har cirka 3000 någon form av skyddsanordning och resten är oskyddade (med eller utan kryssmärke). Årligen inträffar 13–22 plankorsningsolyckor med dödlig utgång. En majoritet av dessa utgörs av självmord.

Läs mer om plankorsningar
Läs mer Analyser av olyckor i plankorsningar, VTI 2017