Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny handlingsplan för bättre trafikinformation på järnväg

Trafikverket har i nära samarbete med branschen samlat åtgärder i en handlingsplan för att förbättra trafikinformationen inom järnvägstrafiken.

Handlingsplanen, med tydliga åtgärder, inom fem områden, har tagits fram tillsammans med hela järnvägsbranschen. Det innebär ett snabbare samarbete om arbetssätt och informationsflöden mellan Trafikverket och branschens aktörer, till exempel genom att använda digitaliseringens möjligheter i trafikinformationskedjan.

  1. Snabbare och mer korrekt information till resenärer och transportköpare
  2. Bättre samarbete mellan Trafikverket, järnvägsföretag och trafikorganisatörer
  3. Nya arbetssätt och it-stöd inom Trafikverket
  4. Bättre indata till Trafikverket
  5. Mäta effekt av förbättringsarbetet

– En snabb och effektiv ”intern” hantering av information om trafikhändelser och hur de påverkar trafiken betyder i slutänden en bättre trafikinformation till tågresenärer och godstransportköpare, säger Madelene Frödell, avdelningschef på Trafikverket och ansvarig för handlingsplanen för bättre trafikinformation. 

Handlingsplanen omfattar åren 2020–2022 och är ett regeringsuppdrag som ingår i 73-punktsprogrammet. Den innehåller inte beslutade eller finansierade åtgärder efter 2022. Däremot innehåller den en beskrivning av Trafikverkets och branschens behov av långsiktigt förbättringsarbete, vilket fortgår efter 2022. Trafikverket ansvarar för planen och genomförandet av de åtgärder som den omfattar, men branschaktörer deltar på olika sätt i flera utvecklingsinitiativ. 

Läs mer om åtgärderna inom de fem områdena i Handlingsplan avseende åtgärder för att möjliggöra förbättrad trafikinformation i järnvägstrafiken (pdf, 1,7 MB)