Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationella cykelbokslutet – barn och unga cyklar mest av alla

Årets resvaneundersökning visar att det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland alla barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag.

Bland barn och ungdomar med tillgång till cykel är det nära var femte som använder den under en genomsnittlig dag. Resvaneundersökningen visar också att tillgången till cykel är hög bland barn och ungdomar, åtta av tio har tillgång till en cykel. För alla åldrar är snittet något lägre, sju av tio.

Andelen som cyklar en genomsnittlig dag faller med stigande ålder:

 • 16 procent av alla i åldern 6–24 år 
 • 13 procent av alla i åldern 25–44 år 
 • 11 procent av alla i åldern 45–64 år 
 • 4 procent av alla i åldern 65–84 år 

– Att som barn få in rutiner för fysisk aktivitet i vardagen kan även skapa förutsättningar för mer hälsofrämjande levnadsvanor i vuxen ålder, säger Rami Yones ordförande för Nationella cykelrådet. I de fall cykel och gång ersätter motordrivna transportsätt påverkan det även den miljörelaterade hälsan positivt, genom bland annat minskat buller och bättre luftkvalitet.

Över en miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i genomsnitt cirka sju kilometer var, fördelat på 2,3 resor. Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande kommuner, runt 45 procent. Cykling är framförallt kopplat till sommarhalvåret där andelen som cyklat under en genomsnittlig dag är 14 procent jämfört med 9 procent under vinterhalvåret.

Fler slutsatser från Nationella cykelbokslutet 2019

 • Under 2019 omkom 17 cyklister i trafikolyckor, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år då det omkom 23 cyklister. Cirka 30 procent av cyklisterna omkommer utanför tätort.
 • 65 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år. 
 • Ytterligare 111 mil cykelvägar har registrerats sedan föregående cykelbokslut. 
  69 900 cykelstölder anmäldes 2019 i jämförelse med år 2009 är det en ökning med 16 procent. 
 • Investeringar i cykelfrämjande åtgärder längs statliga vägnätet i nationell och regional plan har under 2019 gjorts för 709 miljoner kronor. 
 • Vinnova har finansierat cykelforskning för 30 miljoner kronor. 

Nationella cykelrådet ger ut cykelbokslutet

Rådet leds av Trafikverket tillsammans med medlemmarna: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt VTI.