Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Persontågens punktlighet första halvåret: 93,8 procent

Punktligheten för persontågstrafiken första halvåret 2020 blev 93,8 procent, det bästa utfallet sedan nuvarande mått infördes 2013.

Under andra kvartalet gick trafikvolymen ner kraftigt på grund av corona-pandemin, något som bedömts ha haft en positiv effekt på punktligheten.

2020 har inletts med en högre punktlighet för persontågen än tidigare år. I fem av sex månader har punktligheten varit över 93 procent. Allra punktligast har kortdistanstågen varit med en punktlighet första halvåret på 95,7 procent.

Att trafikvolymen minskat med cirka10–30 procent under corona-pandemin bedöms ha fått en positiv inverkan på punktligheten under andra kvartalet eftersom följdförseningar blir färre när tågträngseln minskar. Under perioden har pendeltågen i storstäderna gått i stort sett utan indragningar och samtidigt uppvisat en hög och jämn punktlighet.

– Jag känner ödmjukhet för situationen, men också stor stolthet för hur vi i hela branschen har mött de påfrestningar den pågående pandemin innebär. Vi har en bra dialog med både operatörer och leverantörer för att säkerställa en pålitlig och punktlig infrastruktur för dem som måste resa, säger Madeleine Frödell, tf verksamhetsområdeschef Trafik.

Tågtrafikens punktlighet per månad

  • Januari: 94,3 procent; 85 708 av 90 867 persontåg anlände till slutstation i rätt tid.
  • Februari: 93,0 procent; 78 859 av 84 823 persontåg anlände till slutstation i rätt tid.
  • Mars: 94,2 procent; 82 633 av 87 686 persontåg anlände till slutstation i rätt tid.
  • April: 94,6 procent; 67 544 av 71 370 persontåg anlände till slutstation i rätt tid.
  • Maj: 94,3 procent; 66 209 av 70 243 persontåg anlände till slutstation i rätt tid.
  • Juni: 92,2 procent; 64 557 av 70 003 persontåg anlände till slutstation i rätt tid.

Mars var första månaden corona-pandemin påverkade, med betydligt färre tåg i trafik. Men redan innan pandemin utbröt låg punktligheten på en högre nivå än den någonsin gjort, på över 93 procent från december 2019. Högst punktlighet för en enskild dag under de första sex månaderna var söndagen den 5 april, då punktligheten var 98,1 procent. Lägst punktlighet för en enskild dag under första halvåret var torsdagen den 2 april då punktligheten var 81,5 procent. Orsaken var en storm som innebar att många tåg i södra Sverige blev försenade och fick ställas in i förebyggande syfte. Stormen påverkade även regiontrafiken i stora delar av östra Sverige, eftersom den tog en nordligare riktning än väntat.

Så beräknas punktlighet

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur många tåg som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen anses vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken för persontågen ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.