Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Digitala automatkoppel testas för effektivare godstrafik på järnväg

Med digitala automatkoppel kan ett flertal tidskrävande och riskfyllda arbetsmoment automatiseras samtidigt som man erhåller säker datakommunikation och effektiv energiförsörjning. Det öppnar för nya moderna logistikkoncept och digitala applikationer.

Projektet FR8RAIL, som är en del av godsprogrammet i Shift2Rail, förbereder nu avfärd av tolv vagnar som utrustats med tre typer av digitala automatkoppel. Testerna genomförs i Tyskland, Österrike, Schweiz och här i Sverige, där fokus ligger på vinterförhållanden. Projektet hoppas på kyla, mycket snö och gärna blåsigt i Luleå-trakten där testerna ska utföras. Demonstrationerna genomförs med tre olika typer av Digitala Automatkoppel, utvecklade av fyra leverantörer.

– Införandet av digitala automatkoppel är nödvändigt för att uppnå en kostnadseffektivitet som gynnar hela järnvägssystemet, menar Jan Bergstrand, koordinator för godsprogrammet Shift2Rail på Trafikverket. Inom det europeiska järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail, håller en standard på att tas fram för ett modulärt, multifunktionellt digitalt automatkoppel, ett koppel som kan uppgraderas vartefter.

Bättre kapacitet, punktlighet och arbetsmiljö för godstrafiken

Automatkoppel för tåg utvecklades redan på tidigt 1900-tal och används på alla nya persontåg. För godståg kopplas järnvägsvagnarna fortfarande ihop och isär manuellt med skruvkoppel. Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet förbättras för godstrafiken på järnväg.

Samverkan med europeiska branschaktörer och akademin

Deltagare i vintertesterna för digitala automatkoppel är förutom Trafikverket, godstågsoperatören Green Cargo, SSAB som upplåter spår och lokaler för testerna, statliga forskningsinstitutet RISE som utför testerna, samverkansplattformen CLOSER på Lindholmen Science Park samt de fyra leverantörerna av digitala automatkoppel, CAF, Dellner, Voith och Wabtec-Faiveley. Projektet drivs inom ramen för det europeiska järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail, som delfinansieras av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.