Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forskning för färre självmord i transportsystemet – ytterligare åtgärder krävs för att nå målen

Trots stora insatser minskar inte självmorden i transportsystemet i önskad takt. Trafikverket har därför tagit initiativ till nytt underlag för arbetet med suicidprevention.

Självmord i transportsystemet är en viktig fråga ur ett folkhälsoperspektiv. Trafikverket har i samarbete med Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention, NASP, arbetat fram förstudien ”Suicid i transportsystemet”. Rapporten ska ge förslag på framtida åtgärder som ska minska antalet självmord i transportsystemet.

– För att nå det långsiktiga målet måste vi även fokusera på befolkningsinriktade, förebyggande metoder. Självmord är ett samhällsproblem som vi arbetar tillsammans med andra myndigheter och aktörer inom transportbranschen för att minska, säger Anna-Lena Andersson, sakkunnig på Trafikverket.

Förstudien föreslår forskning om en rad åtgärder, exempelvis:

  • ökad användning av barriärer, till exempel plattformsdörrar på perronger och montering av ej klättringsbara staket på broar
  • metoder för att upptäcka självmordsbenägna personer
  • biljettkrav för tillträde till plattformar
  • ökad samverkan med lokala myndigheter när en person återkommande uppsöker transportsystemet i samband med kriser och psykisk ohälsa
  • att redan på planeringsstadiet för ny infrastruktur motverka risker för självmord.

Självmorden minskar – men inte i önskad takt

Trafikverket arbetar med att förhindra självmord i transportsystemet. År 2012 beslutade Trafikverket om ett halveringsmål för antalet omkomna vid järnvägen. Målet var en halvering jämfört med 2010, från 110 till högst 55 omkomna år 2020. Den nationella statistiken visar att självmorden minskar i den totala befolkningen, men att minskningen har stagnerat sedan 2000-talet. 

– Förhoppningen är att fortsatt forskning om konkreta åtgärder leder till de verktyg som behövs för att snabba på arbetet med att förebygga självmord, säger Anna-Lena Andersson.

Rapporten Förstudie Suicid i Transportsystemet är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.