Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket och SLU har instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit det första steget i en gemensam satsning att stärka framtida kompetens och kunskap kring landskapsanpassad infrastruktur.

Den 1 september instiftades en ny professur på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, i Alnarp. Trafikverket medverkar i projektet och är finansiär.

Trafikverket som samhällsutvecklare handlar även om arkitektur

Samarbetet med SLU, den nya professuren och kursen är ett första steg i en fortsatt satsning på grundutbildning och forskning relaterat till arkitektur, landskap och infrastruktur.

– Målet är att fortsätta utveckla akademisk grundutbildning och forskning inom arkitektur, landskap och infrastruktur, säger Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt. Ett samarbete med akademin är också ett sätt att skapa intresse för Trafikverket som framtida arbetsgivare och uppdragsgivare.

– Vi står inför utmaningen att anpassa de rumsliga förutsättningarna för en hållbar mobilitet och samhällsutveckling, säger Emily Wade, landskapsarkitekt och nytillträdd på nämnda professur. Infrastrukturens viktiga uppgift är att få vardagen att fungera. Men också att bidra med något positivt på landsbygden eller i staden. Min vision är att vi kan hitta sätt att påtagligt förbättra landskapet när vi bygger och underhåller transportsystemen.

God arkitektur bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
Trafikverket ingår i den grupp av statliga byggande och förvaltande myndigheter som omfattas av regeringens nya arkitekturpolitik, "Gestaltad livsmiljö" (2018). En av åtgärderna för att aktivt kunna svara upp mot arkitekturpolitiken och bidra till uppfyllelsen av målen i Agenda 2030 är långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området attraktiva väl utformande transportsystem och landskapsanpassad infrastruktur.

Läs mer om arkitektur och gestlatning i transportsystemet