Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny tågplan och tabell börjar köras den 13 december

Nu är planeringen klar för 2021 års järnvägstrafik och banarbeten. Den 13 december börjar årets tågplan att gälla.

Sverige har den mest avreglerade järnvägsmarknaden i Europa. För att få trafikera järnvägen måste man ansöka om tid i spåren. De som ansöker är tågbolag, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, industrier, försvaret, museiverksamheter (turism), entreprenörer i järnvägsbranschen med flera. Det tar nästan ett år att ta fram en tågplan. Från februari till april går det att ansöka om tåglägen i den kommande tågplanen. 

Förutom trafikerande tåg behöver banarbeten planeras in i tågplanen. Vi prioriterar underhåll där det gör mest nytta, på större stråk och i storstadsområden. Där trafiken är som tätast får underhållsinsatserna också positiva effekter i hela järnvägssystemet.

– Tågplanen ska möjliggöra att vi nyttjar våra spår så effektivt som möjligt. Det är vanligtvis trångt på spåren men det är viktigt att vi både kan köra tåg och samtidigt se till att vi förbättrar kvaliteten i anläggningen, säger Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket.

Järnvägen består av många olika delar. Signaler, växlar, elkraft, ställverk, kontaktledningar – allt ska samverka för att det ska fungera. 12 000 kilometer spår med kontaktledning, 11 000 växlar och 29 000 signaler är några av alla de delar som finns i järnvägssystemet. Just nu rustas Sveriges järnväg som aldrig förr, men det tar tid. Mängden trafik ökar samtidigt som ska vi ge plats åt de 1 678 planerade banarbeten som genomförs på spåren varje år.

Några av de större arbetena i tågplan 2021

 • Stockholm Central – stationsåtgärder/växelbyten
 • Karlberg, Stockholm – spårbyte
 • Ängelholm-Maria – dubbelspårsutbyggnad
 • Lund-Malmö, fyrspårsutbyggnad
 • Göteborg Olskroken – ombyggnad till planskilda spår
 • Varberg – utbyggnad dubbelspår och tunnel
 • Värmlandsbanan – förberedande spårbyten
 • Ostkustbanan – spårbyte

Tågplan 2021 i siffror

 • 57 sökande mot förra årets 51
 • 1678 banarabeten mot förra årets 1876
 • 11 313 tåglägen mot förra årets 11 679
 • Primär fastställelse 25 september
 • Trafikstart 13 december