Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skåpbilar testas och säkerhetsklassas för första gången

Euro NCAP har tillsammans med bland annat Trafikverket testat 19 olika modeller av skåpbilar för förekomsten av krockundvikande eller krocklindrande system. Testerna visar att skåpbilars säkerhet ligger flera år efter personbilar.

Antalet lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år, vilket gör säkerhetsfrågan allt viktigare. Merparten finns i urbana områden. Det innebär att vi ser alltfler skåpbilar i områden där merparten av oskyddade trafikanter rör sig, både barn och vuxna. Samtidigt saknar skåpbilarna ofta de system som känner av gående och cyklister.

– Skåpbilar är betydligt sämre utrustade med förarstödssystem än personbilar och de system som finns är oftast sämre än i moderna personbilar, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig fordonssäkerhet på Trafikverket. Att testa och utvärdera skåpbilar är ett första steg för fordonsindustrin att integrera säkerhetsutrustning som redan finns, i nya skåpbilar.

Testerna kan bli ett steg mot ökad säkerhet

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan vägens utformning, fordonssäkerhet och dess användare. Det tar lång tid att utveckla krocksäkerheten hos skåpbilarna, men förarstödssystem kan föras in snabbare då det inte kräver så stora modifieringar av fordonet. Dessutom är många modeller förberedda för dessa system.

– Säkerhetssystem i skåpbilarna erbjuds i allra flesta fall endast som tillval och i realiteten är det få köpare som prioriterar detta, säger Rikard Fredriksson.

Rekommendationer till tillverkare:

  • Gör de krockundvikande och –lindrande system som idag finns som tillval till standard.
  • Skynda på införandet av dessa system som redan idag är vanliga i personbilar.
  • Se över passagerarskyddet i krock.
  • Skynda på införandet av moderna skyddssystem, såsom krockkuddar, bältespåminnare och bälteskraftbegränsare för samtliga framsätes-passagerare.

Rekommendationer till transportföretag:

  • Efterfråga de säkerhetssystem som finns.
  • Välj de säkraste fordonen, dessa test är en vägledning.

En fjärdedel av testade skåpbilar får bottenbetyg

De nitton testade skåpbilarna har fått betyg i fem nivåer: platina, guld, silver, brons och ej rekommenderad. Ingen skåpbil erhöll det högsta betyget, platina. Några skåpbilar hade dock enskilda förarstöds-system som fungerade väl, i nivå med en personbil, men ingen hade prestanda rakt över som är i nivå med dagens personbilar.

FAKTA

Euro NCAP har gjort ett antal tester på förekomsten av avancerade förarstödssystem (s.k. ADAS-system) i de mest sålda skåpbilarna på den europeiska marknaden. Exempel på förarstödsystem är kurshållning, auto-broms, farthållning och bältespåminnare.

  • Det är 19 olika bilmodeller som testats på olika testbanor i Europa.
  • Dessa 19 skåpbilar stod för cirka 98 procent av försäljningen av nya skåpbilar 2019 och är representativa för hur läget ser ut i Europa.
  • Två bilmodeller har testats i Sverige, finansierat av Trafikverket.
  • Det är första gången Euro NCAP testar och utvärderar skåpbilar. Vanligtvis är det personbilar som organisationen säkerhetsklassar, exempelvis med hjälp av krocktester