Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om tre miljarder

Den 30 november fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona.

Transportsystemet måste säkras även i osäkra tider

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Alla har beviljats medel och, i stort sett, fått vad de ansökt om. Ansökningarnas totalsumma motsvarade cirka 2,9 miljarder. Ersättningen baseras på minskning av biljettintäkternas storlek i respektive region under en fyramånadersperiod 2020 jämfört med 2019.

– Ersättningen säkrar transportsystemets tillgänglighet i coronatider. Kollektivtrafiken måste kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och minska smittspridning, säger Jenny Aminoff, utredningsledare på Trafikverket. Det är viktigt att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Sökande Summa för utbetalning
Skånetrafiken 469 391 249
Region Östergötland 55 646 555
Region Gotland 545 220
Region Sörmland 26 207 344
Jönköpings länstrafik 42 148 812
Region Uppsala 148 603 492
Region Gävleborg, X-trafik 31 245 139
Region Halland 88 155 724
Västra Götalandsregionen 419 616 247
Region Västmanland 22 316 792
Region Örebro län 30 306 000
Region Jämtland Härjedalen 17 822 253
Region Kalmar 35 016 000
Region Stockholm Trafikförvaltningen 1 332 470 387
Region Dalarna 19 199 820
Region Blekinge 23 013 856
Region Kronoberg 45 414 000
Region Västerbotten 40 945 275
Kommunalförbundet Norrbottens län RKM 26 994 580
Region Värmland Kollektivtrafik 25 213 070
Din Tur Kollektivtrafik i Västernorrland 25 648 153

Stora belopp kräver att vi är noggranna

I somras gav regeringen ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverket har på uppdrag av regeringen hanterat ansökningarna från  kollektivtrafikmyndigheterna. Förordningen om ersättning till kollektivtrafiken trädde ikraft den 20 juli 2020. Därefter harTrafikverket skapat system och rutiner för att hantera ansökningarna. Det handlar om höga belopp som ska fördelas och hanteringen måste skötas på ett korrekt sätt, för allas bästa.