Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nära sju miljoner till ökad trafiksäkerhet

Via Skyltfonden ger Trafikverket 6 675 000 kronor till 21 projekt som kan ge bättre trafiksäkerhet i vägtrafiken.

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt inom trafiksäkerhet, till idéer som kan bidra till ökad trafiksäkerhet på våra vägar. Under hösten har olika innovatörer, organisationer och företag ansökt om medel från Skyltfonden. Det är olika projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. 

Några av projekten som fått medel är:

  • Mopedbilar, dess användare och trafiksäkerhet - en kunskapssammanställning, Koucky & Partners AB, Göteborg
  • Trafiksäkerhetsavtryck: ta fram koncept och förslag på utformning av verktyg för att Sveriges kommuner och regioner ska kunna mäta, följa upp och redovisa sitt trafiksäkerhetsavtryck. Sweco Society AB, Göteborg
  • Trafiksäkerhet kring virkesupplag och lastning: skapa informativa filmer riktade till aktörer inom branschen. Skogforsk, Uppsala
  • Ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet, en förstudie. KB Science AB, Sävedalen
  • Krocktest: utvärdering av huvudskydd för cyklister i kollision med bil. Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm

̶  Det här är ett sätt att möjliggöra för flera aktörer i samhället att stödja trafiksäkerhetsarbetet, säger Anita Ramstedt, utredare på Trafikverket. De senaste tio åren har Trafikverket delat ut närmare 90 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet, via Skyltfonden.

Fakta om Skyltfonden

Skyltfonden bildades hösten 1988 och ska ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidplanen för varje projekt bör inte överstiga två år. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen – från avgiften som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden. 

Läs mer om hur man söker bidrag från Skyltfonden