Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

205 miljoner till cykelåtgärder tilldelas 26 kommuner

Nu förbättrar 26 kommuner möjligheterna att cykla lokalt med hjälp av stadsmiljöavtal. Ett av de större stöden går till Nybro kommun för att utveckla cykelnätet i staden, bland annat i miljonprogramsområde.

– Det är positivt att en liten kommun som Nybro sökt och beviljats ett omfattande stöd. De får 15,5 miljoner kronor och bland annat ska gång- och cykelbanor byggas i Kungshall. Det är Nybros största bostadsområde, byggt kring 60- och 70-talet. Medelåldern i området är relativt ung och med en förhållandevis stor andel nyanlända. Utrymmet till de nya gång- och cykelbanorna tas från yta som idag används för biltrafik, berättar Rami Yones, enhetschef på Trafikverket.

Fyra mil av nya gång- och cykelbanor

De 26 kommuner som beviljas stöd får dela på totalt nära 205 miljoner kronor. 10 av dem har färre än 50 000 invånare. De flesta åtgärderna avser byggnation av nya gång- och cykelbanor, totalt cirka 40 kilometer. Breddning och förbättrad belysning höjer också standarden på befintliga gång- och cykelbanor. Mest stöd får:

  • Göteborgs stad – 32 miljoner kronor
  • Stockholms stad med Region Stockholm – 21,075 miljoner kronor
  • Helsingborgs stad – 20,6 miljoner kronor
  • Nybro kommun – 15,5 miljoner kronor
  • Haninge kommun med Region Stockholm – 15,375 miljoner kronor

Motprestationer bidrar till större effekt

I denna särskilda cykelutlysning ställdes lägre krav på motprestationer jämfört med en ordinarie ansökan av stadsmiljöavtal. Flera kommuner genomför Mobility Management-kampanjer. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik är andra exempel på motprestationer.

Fler kommuner välkomnas att söka statligt stöd för hållbar stadsutveckling

Cykling är framförallt en kommunal och regional fråga och finansiering av nya cykelåtgärder beslutas främst i de kommunala- och  länsvisa infrastrukturplaneringen. Stadsmiljöavtalen innebär en möjlighet för kommuner och regioner att fåatt finansiera medfinansiering av dessa cykelåtgärder och söks via Trafikverket. Det finns en miljard kronor per år fram till 2029. Sedan starten har var fjärde kommun beviljats stadsmiljöavtal för att utveckla cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransportlösningar.

Läs mer om tilldelningen och hur kommuner kan söka stadsmiljöavtal