Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighetsgränserna anpassas på fler sträckor för att rädda liv

Trafikverket fortsätter arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Nu utreds hastighetssänkningar på sträckor i bland annat Småland, Skåne och Blekinge.

Under 2019 höjde Trafikverket hastighetsgränsen till 100 km/tim på 90 kilometer statlig väg i Sverige, och sänkte hastigheten från 90 till 80 km/tim på 1 110 kilometer statlig väg. Under våren 2020 har arbetet fortsatt och remisser har gått ut till berörda aktörer om bland annat höjd hastighet på E4 genom Småland.

Trafikverket utreder nu en anpassning av hastigheten på fler sträckor i södra Sverige. Förslaget går ut på remiss i början av juni till berörda kommuner, regioner, Polisen och till flera andra aktörer. Trafikverket planerar för att införa de nya hastigheterna under hösten 2020.

Sträckor som utreds under våren 2020  (pdf, 435 kB)

Väg 26 i västra Småland

 • Väg 26 Gislaved – Skogslid (till och med väg 40) (65 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 26 cirkulationsplats Mullsjö- Västra Götalands länsgräns (16 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Väg 15 genom Halland, Småland, Skåne och Blekinge

 • Väg 15 Markaryd- Osby (26 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 15 Skälmershult- Olofström (11 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 15 Olofström – Pukavik (14 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Väg 13 i Skåne

 • Väg 13 Ystad – Sjöbo (11 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 13 Hörby-Höör (9 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 13 Klippan – Östra Ljungby (8 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 13 Munka Ljungby – Rebbelberga (3 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Väg 109 och 110 i Skåne

 • Väg 109 Helsingborg S – Ekeby (10 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 110 Lundåkra – Hyllinge (13 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim. 

Högst 50 sekunder per mil

Restiden påverkas marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlängs restiden med maximalt 50 sekunder per mil.

Däremot har hastigheten stor påverkan på trafiksäkerheten. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning

Trafikverket genomför åtgärder där de ger bäst effekt. Många vägar byggs om för att vara säkrare för högre hastigheter, och det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. Då kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim, och i vissa fall till 120 km/tim.

Vi utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet och har även fått en miljard kronor av regeringen till att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens trafiksäkerhetsstandard.

Rätt hastighet räddar liv

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen till 80 km/tim. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

Det handlar om att rädda liv. Genom att anpassa hastighetsgränserna, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom: när vi lättar på gasen sparar vi på bränslet och minskar utsläppen.

Bakgrund

Sedan 2014 har Trafikverket arbetat med att anpassa hastigheterna på statliga vägar efter vägens standard.

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

För vägar utan mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim - med undantag för vägar med lite trafik, det vill säga under 2 000 fordon per årsmedeldygn.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor och nio liv till följd av om- och nybyggnad).