Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kajbron i Ludvika öppnas för trafik hösten 2018

Efter ett omtag i arbetet med Kajbron är det nu klart att den kommer att öppnas för trafik hösten 2018. Den nya bron kommer att öka trafiksäkerheten för både bilister och för gång- och cykeltrafikanter.

Den nya Kajbron i Ludvika kommer att öka trafiksäkerheten och även behålla förbindelsen mellan Väsmans strand och centrum. Bron ska ha två körfält och en gång- och cykelbana, vilket skapar en säkrare miljö för både oskyddade trafikanter och bilister.

Efter att Kajbron rasade i juli har en intensiv planering pågått för det fortsatta arbetet. Det är många faktorer som gör att tidplanen för arbetet förskjutits. Dels inväntar Trafikverket utredningen av olyckan, dels är det inte möjligt att utföra delar av arbetet under vinterhalvåret. Till våren, när tjälen gått ur marken, kan arbetet med själva bron påbörjas. Trafikverket beräknar att Kajvägsbron ska kunna öppnas för trafik hösten 2018.

Raset påverkade även arbetet med en tunnel under järnvägen i Stensveden. I början av november ska tunneln för gång- och cykeltrafik i Stensveden lanseras, det vill säga tunneln lyfts på plats. Innan årsskiftet kan gång- och cykelporten öppnas för trafikanter, vilket ger en säker passage under järnvägen. I anslutning till denna byggs en ny gång- och cykelväg från bostadsområde till grönområde på andra sidan järnvägen.

Bakgrund

Formställningen rasade torsdagen den 13 juli. Enligt Landstinget Dalarna skadades sex personer allvarligt. Samtliga är anställda hos underentreprenörer till Skanska. Det handlar om kross- och klämskador och trauma, men ingen fick skador som var livshotande.

Trafikverket, Skanska, Polisen och Arbetsmiljöverket har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som orsakade olyckan.

Mer info

Se medföljande länkar för mer info om Kajbron och Stensveden i Ludvika- järnvägsbro för gång- och cykeltrafik