Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny cirkulationsplats ska minska köbildning i Mora

Den här veckan börjar Trafikverket bygga en ny tillfällig cirkulationsplats i korsningen mellan E45 och väg 70 i Mora. Åtgärden ska minska köer i korsningen.

I samband med att Trafikverket bygger cirkulationsplatsen Badstubacksbron, i korsningen mellan väg 70 och Badstugatan, har Badstugatan stängts av och trafiken leds om ner mot korsningen mellan E45 och väg 70. En konsekvens av detta är att långa köer bildas vid trafiksignalerna i korsningen. För att minska köerna byggs nu en tillfällig cirkulationsplats.

Bygget av den tillfälliga cirkulationsplatsen kommer att pågå till omkring den 20 december. Under byggtiden kommer inga vägar att stängas av. Bil-, cykel- och gångtrafik leds om intill korsningen.

- Under onsdagen börjar vi med att skylta och markera upp hur trafiken leds om under byggnationen av den tillfälliga cirkulationsplatsen, säger Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.

Cirkulationsplatsen kommer sedan att ersättas av en större cirkulationsplats, som är planerad i samband med ombyggnaden av E45 mellan Noretbron och Fridhemsgatan om cirka två år.

Bakgrund
Trafikverket planerar tillsammans med Mora kommun ett antal åtgärder på E45/riksväg 70 för att skapa ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet genom Mora. Samtidigt arbetar Trafikverket och Mora kommun med att skapa en trevligare stadsmiljö.

Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik och köbildning vissa tider. De flesta, turister och boende, har en plats i Mora som mål för sin resa. Ett mindre antal ska passera genom tätorten. Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt.

Trafikverket planerar för nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Det förhindrar köer, kortar restiden och bidrar till minskad miljöbelastning.

 

 Läs mer om projektet E45/Väg 70 genom Mora, kapacitetshöjande åtgärder