Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sex nya trafiksäkerhetskameror på väg 68 mellan Avesta och Horndal – kan rädda liv

Nu sätter Trafikverket upp nya trafiksäkerhetskameror längs väg 68 mellan Avesta och Jularbo samt mellan Dicka och Rossberga. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi vill göra allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket

Sex nya kameror ska sättas upp längs väg 68 – två mellan Avesta och Jularbo och fyra mellan Dicka och Rossberga. Kamerorna sätts upp inom de kommande två veckorna.

Dalarna har 98 trafiksäkerhetskameror när de nya är på plats.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor ut där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De nuvarande (1 600 kameror, år 2017) kamerorna räddar cirka 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Kamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

Mer information om trafiksäkerhetskameror