Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu anpassar vi hastighetsgränserna på våra vägar

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen - ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

- Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Anne- Karin Grönvold, strategisk planerare på Trafikverket.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre.

På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn).

På lång sikt kan säkra system byggas och på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar.

- Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Anne- Karin Grönvold.

Tidsförlusten är 50 sekunder per mil

Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. I rusningstid, då mycket av arbetspendlingen sker, är tidsförlusten betydligt lägre än så.

Den tunga trafiken påverkas inte av hastighetssänkning, eftersom det finns en hastighetsgräns på maximalt 80 km/tim för tung lastbil med släp.

Under 2019 anpassar vi hastighetsgränserna på ytterligare vägar i Dalarna

I mitten av augusti skickades två remisser med förslag till ändrade hastigheter för specifika vägsträckor på E16 och väg 68 ut till kommuner, Region Dalarna, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden är sex veckor. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i slutet av oktober om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av november.

Förslag till hastighetsförändringar i Dalarna 2019 berör följande vägar:

 • Väg E16
  Från väg 511 Malung till väg 26, 537 Vansbro
  Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim
 • Väg E16
  Från väg 26, 537 Vansbro till väg 537 Hulån
  Höjning från 90 km/tim till 100 km/tim
 • Väg 537
  Från väg 26, E16 Vansbro till väg E16 Hulån
  Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim
 • Väg E16
  Från väg 537 Hulån till Islingbyvägen trafikplats Islingby
  Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim
 • Väg 68
  Från Horndal till Gävleborgs länsgräns
  Sänkning från 80/90 km/tim till 80 km/tim

Mötesfria vägar byggs, höjning till 100 km/tim.

 • E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg
 • E16 Dala Järna-Vansbro, mötesfri väg

 

Fakta

Antalet dödade i vägtrafiken har länge minskat. Men utvecklingen har planat ut de senaste åren och antalet dödade ökade 2018 i hela landet. Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Krockvåldet varierar vid olika hastigheter. Om du kolliderar i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på statliga vägar efter vägens standard. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg får höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

För vägar utan mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim – med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon/årsmedeldygn.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2015- 2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av hastighetssänkningar och nio liv till följd av om- och nybyggnad).