Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pressinbjudan: Nya gång- och cykelvägar i Mora och Borlänge

Det är många nya gång- och cykelvägar på gång i Dalarna. Den 18 september invigs en i Mora och en i Borlänge. De ska göra det säkrare, tryggare och smidigare att gå och cykla.

Säker cykling är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Att cykla är bra för hälsan, miljön, ekonomin och samhället. Det är ett smidigt sätt att ta sig fram, särskilt i stadsmiljöer. Att cykla korta och medellånga sträckor i staden går ofta minst lika snabbt som att åka kollektivt. På så sätt är cyklingen ett viktigt komplement till kollektivtrafiken. 

Välkomna till invigningarna den 18 september
Under Trafikantveckan slår Trafikverket och Region Dalarna tillsammans ett slag för cykeln som transportmedel. Då invigs två nya gång- och cykelvägar: en i Kråkberg, Mora och en i Sellnäs, Borlänge.

På de två platserna berättar Trafikverket och Region Dalarna om de nya gång- och cykelvägarna och om vad som byggs och planeras för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel gående och cyklister, under de kommande åren.

Invigning i Sellnäs, Borlänge
Datum: 18 september
Tid: 16.00–17.00
Plats: Betania församlingsgård, Sör Sellnäs.
Medverkande: Cathrine Kotake, regional direktör, Trafikverket Region Mitt och Kent Söderlund, infrastrukturstrateg på Region Dalarna.

Invigning i Kråkberg, Mora
Datum: 18 september
Tid: 16.00–17.00
Plats: Norra infarten till Kråkbergsvägen, från väg 70.
Medverkande: Representanter från Trafikverket, Region Dalarna och Mora kommun.

Säkrare och enklare att ta cykeln
De nya gång- och cykelvägarna ska bättre knyta ihop målpunkter som skolor, arbetsplatser, livsmedelsbutiker, hållplatser och centrum. I Mora innebär den en kilometer nya cykelvägssträckan att säkerheten har förbättrats för gående och cyklister mellan Bonäs, Kråkberg och centrala Mora. Den nya sträckan i Sellnäs i Borlänge är en del i ett längre stråk. Arbetet med den fortsatta delen, genom Halvarsgårdarna till Tolsbo, har precis påbörjats.

De nya gång- och cykelvägarna är ett samarbete mellan Trafikverket och Region Dalarna. Region Dalarna har beslutat och finansierat åtgärderna, medan Trafikverket har planerat och byggt.

Fler gång- och cykelvägar på gång
Det är fler gång- och cykelvägar på gång i Dalarna. Två som blir klara nu i höst a är de som byggs längs gamla Bangatan i Ludvika och Färnäs bygata i Mora. Mellan 2020 och 2024 kommer det byggas ytterligare åtta nya gång- och cykelbanor i länet.