Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket i Borlänge flyttar ihop i modern lokal

Trafikverket i Borlänge rekryterar fler medarbetare. För att få en flexibel, kreativ och kostnadseffektiv arbetsplats där alla ryms på en adress planeras nu en renovering av lokalerna på Röda vägen.

Under den närmsta tioårsperioden kommer flera stora satsningar att göras på hela transportsystemet. Ökade anslag gör att Trafikverket kan göra den största upprustningen av järnvägen i modern tid. Trafikverket rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen. Allt detta påverkar det framtida behovet av kompetens.

-   Vår verksamhet och organisation är under ständig förändring, och vi rekryterar många nya medarbetare. Samtidigt behöver vi som statlig myndighet hushålla med resurser och inte ha högre lokalkostnader än nödvändigt. De moderna och ändamålsenliga lokalerna ska vara anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, säger Conny Jonsson, chef för arbetsmiljö och lokaler på Trafikverket.

I dag finns Trafikverkets huvudkontor på två adresser i Borlänge. Från nästa år och fram till 2022 kan medarbetarna stegvis flytta in i en gemensam lokal på Röda vägen 1. Men innan dess ska lokalen utformas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. I praktiken betyder det att kontoret är indelat i zoner för att möta olika typer av behov. Medarbetarna planerar var de ska sitta utifrån vilken zon som passar bäst för dagens uppgifter. Ombyggnationen tar cirka 2,5 år.

-  Vi har liknande lokaler på flera platser i landet. De bidrar till att vi arbetar mer tillsammans och skapar förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I den tysta zonen arbetar man tyst och utan ljud. I mellanzonen sitter man tillsammans med sina kollegor på ergonomiska arbetsplatser, och i den aktiva ytan möts man för diskussioner, arbete i grupp eller enskilt, lite som i en caféliknande miljö, säger Conny Jonsson.

Trafikverket arbetar med kompetensförsörjning

Under de närmsta åren är Trafikverket inne i en bemanningsmässig tillväxtfas. Enbart under 2018 rekryterade Trafikverket drygt 1 000 nya medarbetare, och under 2019 och 2020 behövs ytterligare cirka 2 000 personer.

Trafikverket kommer att fokusera särskilt på kompetens inom:

  • bana, el, signal och tele
  • anläggningsteknik (geoteknik, bro, och tunnel)
  • lantmäteri och markförhandling
  • projektledning väg och järnväg
  • it/digital kompetens
  • inköp och upphandling.