Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre kilometer ny gång- och cykelväg till Orsa centrum

I slutet av 2018 blev vägarbetena klara på väg 1000 i Orsa. Vägsträckan har fått en helt ny gång- och cykelväg mellan Fryksåsvägen och centrum. Trafikverket har gjort flera åtgärder som ska öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket har ökat trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel gående och cyklister, på väg 1000 som binder ihop samhället Orsa med Grönklitts anläggning. Den aktuella sträckan på 3 km är mellan korsningen med Fryksåsvägen och korsningen Lillågatan–Parkgatan

– Vägsträckan har bland annat fått en ny gång- och cykelväg som är tydligt separerad från bilvägen, anpassade hastigheter, trafiksäkrare busshållplatser och en ny cirkulationsplats. Sträckan har även fått ny beläggning, vilket inte var med i planen från start, säger Anders Danielsson som är projektledare på Trafikverket.

Behovet av att öka framkomligheten, och framför allt göra vägen tryggare för oskyddade trafikanter, hänger delvis samman med att trycket på vägen ökar i takt med att turismen i området ökar. Den tunga trafiken ökar också, på grund av en ny bergtäkt på Bjusberget. Mer trafik genom samhället ställer större krav på åtgärder.

Modern och säkrare belysning
En viktig del av arbetet har varit att ersätta belysningen längs den nya gång- och cykelvägen. Dåliga stolpar och dålig belysning har ersatts av ny modern belysning och säkrare stolpar där vägen går genom detaljplanerat område och i den nya cirkulationsplatsen, samt sträckan däremellan.

Men Trafikverket har fått viss kritik mot att belysning tagits bort och inte ersatts med ny på delar av vägsträckan.

– Vi följer regelverket Vägars och gators utformning, som säger att belysning ska finnas på sträckor som går genom detaljplanerat område. Samtidigt förstår vi om det väcker känslor att hela vägsträckan inte längre är belyst, säger Anders Danielsson.