Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ändrade hastighetsgränser för säkrare färd

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

– Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. När vägens utformning tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Anne-Karin Grönvold, strategisk planerare på Trafikverket.

­­Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesfri väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre.

Rätt hastighet räddar liv

Genom en anpassning hastighetsgränserna till vägarnas utformning kan ungefär sju liv räddas per år.

– Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Vid en kollision i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent, säger Anne-Karin Grönvold.

På vägar som inte är mötesfria sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn).

På lång sikt kan säkra system byggas och på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som för att skapa säkrare vägar.

– Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Anne-Karin Grönvold.

Positivt för miljön

Förutom att sänkta hastigheter räddar liv så innebär det även en minskning av buller (i och utanför bilen), partikelutsläpp, koldioxidutsläpp och kostnader i form av bränsle och slitage på bilen. 

Förslagen till hastighetsförändringar i Dalarna 2020 berör följande vägar:

 • Väg 70 Djurås–Älvdalen
  Från E16 Djurås till väg 1024 Älvdalen
  Sänkning från 90 till 80 km/tim
 • Väg 66
  E16, E45 cirkulationsplats Malung till väg 1050, västra anslutningen, Köardalen
  Sänkning från 90 till 80 km/tim
 • Väg 66
  Västmanlands länsgräns till väg 50 cirkulationsplats Ludvika
  Sänkning från 90 till 80 km/tim
 • Väg 50
  Från Örebro länsgräns till­ 1,3 km söder om väg 646, Övre Svarthyttan
  Sänkning från 90 till 80 km/tim
 • Väg 50
  Från E16 Falun till väg 888 Enviken
  Sänkning från 90 till 80 km/tim

Nu skickas remisser med förslag till ändrade hastigheter för specifika vägsträckor i Dalarna ut till kommuner, Region Dalarna, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden sträcker sig till mitten av september. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i november om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av december.

Flera mötesfria vägar planeras i Dalarna

Trafikverket arbetar målmedvetet med att höja trafiksäkerheten längs Sveriges vägar. I Dalarna är följande sträckor aktuella för att bli mötesfria:

 • E16 Borlänge–Djurås
 • E45 Vattnäs–Trunna
 • Väg 66 Västmanland länsgräns (Oti)– Smedjebacken

 

Fakta

Antalet dödade i vägtrafiken har länge minskat. Men utvecklingen har planat ut de senaste åren. Under 2019 omkom 223 personer (preliminära siffror) på vägarna i Sverige.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på statliga vägar efter vägens utformning. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg får höjd hastighetsgräns eftersom Trafikverket bygger och höjer säkerhetsstandarden.