Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fem nya trafiksäkerhetskameror E16 Mockfjärd - Djurås kan rädda liv

Nu sätter Trafikverket upp fem nya trafiksäkerhetskameror längs E16 mellan Mockfjärd och Djurås. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket.

Placeringar

På följande platser sätts fem trafikkameror upp under de kommande två veckorna:

E16 Mockfjärd – Djurås:

  • Mockfjärd, riktad mot västgående trafik
  • Rista, riktad mot östgående trafik
  • Rista, riktad mot västgående trafik
  • Lindan, riktad mot östgående trafik
  • Lindan, riktad mot västgående trafik

Dalarna har 130 stycken trafiksäkerhetskameror när de nya är på plats.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor och platser där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

Cirka 2000 trafiksäkerhetskamerorna finns idag på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
Endast de som kör för fort fotograferas.
Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

Om trafiksäkerhetskameror

Karta över trafiksäkerhetskameror längs statliga vägar