Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyra nya cirkulationsplatser i Falun och Borlänge

För att skapa en säkrare trafikmiljö och ett smidigare trafikflöde i Falun och Borlänge ska fyra korsningar på E16 och väg 50 byggas om till cirkulationsplatser under 2021–2022.

Till våren planerar Trafikverket att börja bygga om korsningarna E16/Norra Järnvägsgatan i Falun och E16/Masergatan/Krokgatan i Borlänge. Korsningarna ska bli cirkulationsplatser, eller rondeller* som de kallas mer vardagligt. Därefter ska korsningarna väg 50/Ritargatan i Borlänge och E16/Regementsvägen i Falun få samma omvandling.

– Gemensamt för korsningarna som ska åtgärdas i Falun och Borlänge är att trafiklederna har ett stort trafikflöde med korsande mindre vägar. Med cirkulationsplatser skapas en bättre trafikmiljö där säkerheten och framkomligheten ökas, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

E16/Masergatan/Krokgatan, Borlänge, för ökad säkerhet

I korsningen E16/Masergatan/Krokgatan ska två korsningspunkter på E16 tas bort för att öka trafiksäkerheten. De ska ersättas med en cirkulationsplats som knyter ihop Masergatan med Krokgatan. Den befintliga utfarten från Masergatan till E16 stängs. När den nya cirkulationsplatsen är på plats planteras 26 nya lindar som ska ersätta den nuvarande lindallén som måste tas ner vid ombyggnaden. Planeras att byggas och färdigställas 2021.

E16/Norra Järnvägsgatan, Falun, för ökad säkerhet för alla trafikanter

Korsningen E16/Norra Järnvägsgatan är en olycksdrabbad korsning som bland annat skapar trafiksäkerhetsrisker i rusningstrafik för trafikanter vid in- och utfart från området Bojsenburg. Hastighetsdämpande åtgärder blir aktuella vid gång- och cykelöverfarten intill korsningen, vilket ska öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna, till exempel gående och cyklister.
Planeras att byggas och färdigställas 2021.

Väg 50/Ritargatan i Borlänge och E16/Regementsvägen i Falun, för att få ett bättre flyt i trafiken

Signalreglerade korsningen Väg 50/Ritargatan i Borlänge ska byggas om till en cirkulationsplats främst för ökad framkomlighet och ett jämnare trafikflöde. Här ska björkplanteringar anläggas.
Det ska även byggas en cirkulationsplats i korsningen E16/Regementsvägen i Falun.

– Här vill vi få bort vänstersvängsfältet som skapar köer på E16 och göra det lättare för trafik att ansluta till och från Regementsvägen, säger Patrick Svärd.

Dessa två cirkulationsplatser planeras att byggas 2022 och färdigställas under samma år.

Alla rondeller kommer att få belysning enligt de belysningskrav som gäller.

Trafikverket påbörjar nu upphandlingen av entreprenör för projekten, som medfinansieras av Region Dalarna.

*Rondell är själva navet i en cirkulationsplats, ofta med någon slags utsmyckning och/eller växtlighet.