Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I sommar får Dalarna bättre vägar och broar

Sommaren närmar sig och det innebär att Trafikverket snart drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Dalarna. Även många broar åtgärdas under sommarmånaderna.

Ett 20-tal slitna sträckor i Dalarnas vägnät kommer att få ny beläggning i sommar. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar och länsvägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare. Syftet är att öka trafiksäkerheten.

– Beläggningssäsongen sträcker sig normalt från maj till och med september. Under den perioden håller luften och underlaget tillräckligt hög temperatur för att resultatet ska bli bra på lång sikt, säger Erik Stigsmark, projektledare på Trafikverket.

En asfaltsbeläggning håller i genomsnitt 10–15 år innan den behöver förbättras. Det översta lagret av den gamla asfalten värms upp och sedan smälter man in den nya asfaltsbeläggningen. När man gör det kan det se ut som att det brinner i vägkanten.

– En del vägsträckor som vi belägger i sommar blir en fortsättning från där vi slutade ifjol, där behoven finns. Ett exempel är väg 69 där vi fortsätter från Fäggeby till Hedemora och från Jungfrurondellen i Falun vidare till Grycksbo. Detta är viktiga sträckor som bland annat binder ihop städer med ytterområden och landsbygd för pendlare, säger Erik Stigsmark.

För en del av vägarna krävs flera åtgärder som tar längre tid och kostar mer. Ett exempel på en väg med stora grundproblem är väg 888 mellan Enviken och Marnäs, som varit dålig en längre tid. Där ska bland annat dåliga delar i vägen grävas ur och fyllas med nytt material, och vägtrummor ska bytas. Vägen får ny beläggning nästa år.

Andra förberedande åtgärder inför ett beläggningsarbete är att plocka bort större stenar ur vägen och att lappa igen spår som bildats där vägen blivit sliten. Det ska göras på väg 707 mellan Furudal och länsgränsen mot Gävleborg, som har stora förbättringsbehov och mycket tung trafik.

Begränsad framkomlighet

I samband med beläggningsarbetena kommer framkomligheten att vara mer eller mindre begränsad. Vanligast är att ena körfältet stängs av med trafiksignal och att trafiken passerar med lots från en färdriktning i taget. 

– Vi har full förståelse för att det blir lite besvärligt att passera när vi utför vägarbeten. Men vi ber alla trafikanter som finns på vägarna i sommar att respektera de varningar och anvisningar som gäller. Det är av yttersta vikt att de som arbetar längs vägarna ska kunna jobba tryggt och säkert, säger Erik Stigsmark.

Utöver de beläggningsarbeten som visas i den bifogade kartan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor. Trafikverket ska även reparera och underhålla ett antal broar i Dalarna. Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet, men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar.

Arbeten på väg i Dalarna sommaren 2020 (pdf, 509 kB)

Beläggningsarbeten Dalarna 2020