Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klart för ny sträckning av E4 Kongberget–Gnarp

Trafikverket har nu tagit ställning till var nya E4 Kongberget–Gnarp ska byggas. Vid Harmånger har alternativ A3 (via västra Harmånger) valts. För resterande sträcka Harmånger–Gnarp kommer E4 att byggas i korridor B–C–D (förbi Jättendal, Bäling och Gnarp)

Den nya E4:an mellan Kongberget och Gnarp ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten och skapa praktiska lösningar för lokaltrafiken. För att uppnå detta så effektivt som möjligt har Trafikverket valt alternativ A3, via västra Harmånger. Sträckan Harmånger–Gnarp kommer att byggas i korridoren B–C–D förbi Jättendal, Bäling och Gnarp.

Trafikverket har studerat sex alternativa lokaliseringar för E4 vid Harmånger. Samtliga alternativ har både för- och nackdelar. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av hur väl alternativen uppfyller kraven på trafiksäkerhet och framkomlighet, samt vilka effekter, risker och lönsamhet de ger.

Målsättningen är att bygga en ny mötesseparerad E4. Hastigheten blir 110 km/tim med planskilda korsningar och möjlighet för långsamtgående fordon, gående och cyklister att färdas på ett separat vägnät.

– Det finns många fördelar med den valda sträckningen. Trafikplatsernas placering gör att kopplingen till Harmånger blir god, samtidigt som buller och barriäreffekter i samhället minskar. Under byggtiden blir det marginella störningar i trafiken på E4, säger Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren.

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga om E4 på sträckan Kongberget–Gnarp till en 2+1-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Delen Kongberget–Gnarp är den sista sträckan mellan Stockholm och Sundsvall som inte är ombyggd till mötesseparerad väg.

Sträckan är olycksdrabbad och i behov av åtgärder. Vägstandarden är dålig med tvära kurvor, backar och krön. Flera mindre samhällen finns i området och det förekommer en mängd korsande trafik som påverkar trafiksäkerheten och begränsar framkomligheten.

Målsättningen med ombyggnaden av sträckan är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på E4 samt skapa funktionella lösningar för lokaltrafiken.