Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad trafiksäkerhet med ny sträckning för väg 56 mellan Hedesunda och Valbo/Gävle

Trafikverket har nu valt sträckning för första delen av ny väg mellan Hedesunda och Valbo/Gävle. Den nybyggda väg 56 fram till Skogmurvägen ger god trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och är ett miljömässigt bra val.

Den nya vägen kommer vara en 14 meter bred mötesfri landsväg med växelvis 2+1 körfält och högsta tillåtna hastighet 100 km/h. Planerad byggperiod för hela sträckan är år 2024 - 2029 enligt förslag till nationell infrastrukturplan

– Vägen är en viktig transportväg för farligt gods. När det här står klart kan många transporter till södra och norra Sverige ske längs väg 56 i stället för längs E4 genom Stockholmsregionen. Genom att flytta trafik från befintlig väg 56 och E16 minskar vi mängden farligt gods som transporteras längs Valboåsen grundvattentäkt säger Ragnhild Brändeskär, projektledare, Trafikverket.

Från Skogmursvägen fram till E4 finns två alternativ som behöver utredas vidare. Ett alternativ är att vägen dras via väg 509 till trafikplats Gävle Södra. Ett annat är att vika av mot E4 och ansluta till en ny trafikplats och en ny sträckning av väg 76. Innan beslut kan tas behöver utredningen om en eventuell ny dragning av väg 76 vara klar.

Fakta

Trafikverket har beslutat att vägen ska ligga inom den 500 meter breda korridor som kallas 7.1. Det betyder att den exakta väglinjen finns inom det området och justeras under planeringen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för till exempel boende och miljöeffekter.