Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

100-tals bättre busshållplatser i Gävleborg

Flera hundra hållplatser har byggts om i Gävleborg för att ge resenärerna en smidigare och tryggare resa. Höjda plattformar för att underlätta klivet upp på en buss är en av flera åtgärder.

Det ska vara enkelt att åka kollektivt. För att fler ska välja att resa kollektivt har cirka 300 busshållplatser i Gävleborgs län förbättrats, och fler ska byggas om det kommande året.

Nya hållplatsfickor har byggts, och gamla hållplatsfickor har förlängts och breddats. Det ökar säkerheten både för trafikanterna och bussarna som ska köra in och ut, och för resenärerna som väntar på sin buss. En del hållplatser har fått väderskydd och belysning, och pendlarparkeringar har byggts för att underlätta för pendlare på landsbygden.

– Om fler väljer att resa kollektivt gynnas både resenärernas ekonomi och miljön. Vi fortsätter nu framåt med att förbättra fler busshållplatser i Gävleborg, säger Felicia Dahlin, projektledare på Trafikverket.

Vid ett stort antal hållplatser har plattformar höjts så att det blir lättare att kliva på och av en buss. För att ytterligare underlätta för personer med funktionsvariation har plattformarna fått ledstråk för synskadade, med taktila plattor.

– Att förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken är en högt prioriterad fråga i Region Gävleborg och det finns många olika åtgärder att jobba med. Dessa satsningar ökar tillgängligheten och komforten för alla resenärer, vilket är mycket viktigt för att fler ska kunna och vilja resa med kollektivt, säger Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande i hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

Ett stort antal sträckor i Gävleborg har fått ombyggda busshållplatser

Hittills har hållplatser byggts om på följande sträckor:

  • väg 272, Gysinge–Ockelbo
  • väg 76, Gävle–Skutskär
  • väg 84, Hudiksvall–Ljusdal
  • väg 83 Kilafors–Ljusdal
  • väg 272, Ockelbo–Lingbo
  • väg 583/577/575 Eskön–Norrsundet
  • väg 50 Mohed, Glössbo, Freluga, Söräng (pendlarparkeringar)
  • väg 83 Undersvik (pendlarparkeringar).

Under våren genomförs ombyggnationer av hållplatser längs väg 50, Söderhamn–Glössbo. 

Arbetet med att förbättra för kollektivtrafiken fortsätter under 2020.

Aktuella vägsträckor

 

Bakgrund

Smärre hållplatsåtgärder görs varje år, men den här specifika satsningen har pågått sedan 2015.

Regeringen har klarlagt att bristerna i kollektivtrafiken på landsbygden ska förbättras. Att utveckla bra kollektivtrafik kräver ett samarbete mellan flera parter.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Gävleborg och berörda kommuner.

Åtgärderna finansieras av Trafikverket, Region Gävleborg och kommunerna. Trafikverkets huvudsakliga roll är att projektera och bygga det som prioriteras.