Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I sommar får Gävleborg bättre vägar

Sommaren är här och det innebär att Trafikverket drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Gävleborg. Syftet är att återställa vägarnas standard.

Ett 20-tal slitna sträckor i Gävleborgs vägnät kommer att få ny beläggning i sommar. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar och länsvägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov, och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare. Syftet med alla vägarbeten är att göra framtidens resor smidigare.

- Beläggningssäsongen sträcker sig normalt från maj till och med september. Det finns flera anledningar till att arbetena utförs på sommaren: dels är vi beroende av sommarvädret för många av arbetsmomenten, dels är arbetspendlingen och yrkestrafiken inte lika intensiv som under resten av året, säger Marcus Wikström, projektledare på Trafikverket.

En asfaltsbeläggning håller i genomsnitt 15–20 år innan den behöver förnyas eller bytas ut, beroende på tekniska förutsättningar och mängden trafik.

-  Det känns roligt att vi i år äntligen utför arbeten på sträckor som verkligen kommer göra skillnad. E45 genom Gävleborg är i stort behov av att återfå rätt beläggningsstatus. Flera sträckor på E16 och E4 åtgärdas också, samt en hel del mindre trafikerade sträckor som har väntat på åtgärder länge, säger Marcus Wikström.

Alla vill komma hem från jobbet, även de som jobbar på vägen

I samband med beläggningsarbetena kommer framkomligheten att vara mer eller mindre begränsad. Vanligast är att ena körfältet stängs av med trafiksignal och att trafiken passerar med lots från en riktning i taget. 

Planera resan och var utvilad. Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – öka säkerheten för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna. Ta god tid på dig – på grund av trafikarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om trafiken exempelvis leds om. Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen på Trafikverkets webbplats. 

- Vi har full förståelse för att det blir lite besvärligt att passera när vi utför vägarbeten. Men vi ber alla trafikanter som finns på vägarna i sommar att respektera de varningar och anvisningar som gäller. Det är av yttersta vikt att de som arbetar längs vägarna ska kunna jobba tryggt och säkert, säger Marcus Wikström.

Utöver de beläggningsarbeten som visas på kartan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor. Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet, men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar.

Håll dig uppdaterad

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras, exempelvis på grund av vädret och oförutsedda händelser.

På Trafikverkets webbplats kan du hålla dig uppdaterad inför och under en resa längs vägarna:

·         Vägarbeten i realtid

·         Beläggningsarbeten i Gävleborg 2020