Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stor satsning på järnvägen i södra Norrland och Dalarna 2021

Just nu rustas järnvägen i Sverige som aldrig förr. Nästa år kommer många stora underhållsarbeten att genomföras i Gävleborg och Dalarna – allt för att skapa en mer robust och pålitlig järnväg som kan ta emot fler tåg och tillåta högre hastigheter.

De senaste åren har efterfrågan på tåget som transportmedel för både resenärer och gods ökat. Det är positivt för både miljön och trafiksäkerheten. Det kräver dock att den befintliga järnvägen rustas och utvecklas.

Trafikverket har i flera år prioriterat underhåll där det gör mest nytta, på större stråk och i storstadsområden. Arbetet fortsätter nu på viktiga stråk och banor i Gävleborg och Dalarna.

I samband med att den nya tågtidtabellen börjar gälla den 13 december har Trafikverket slagit fast vilka arbeten som ska utföras under det kommande året.

– Nu är det vår tur att rusta upp flera av våra järnvägssträckor. Det blir en förbättring av kvaliteten som kommer att märkas lokalt, men det ger också positiva effekter på järnvägssystemet i hela Sverige, säger Roger Nordin, chef järnvägsunderhåll Region Mitt på Trafikverket.

Rustar för att möta efterfrågan på klimatsmarta transporter

Fler och fler väljer tåget som transportmedel. Efterfrågan från både resenärer och godsleverantörer har ökat stadigt de senaste åren. Mycket av det gods som tidigare transporterades med tunga fordon längs vägarna rullar nu i stället på järnvägen.

–  Vi vill att framkomligheten för gods- och persontåg ska vara god så att fler väljer järnvägen som transportväg. Det är det mest klimatsmarta transportmedlet och det är även mycket trafiksäkert, förklarar Roger Nordin.

Totalt satsas cirka 900 miljoner kronor under 2021 på att rusta upp järnvägen inom Gävleborg och Dalarna. Syftet är att effektivisera befintliga spår för att öka framkomligheten och möjliggöra högre hastigheter.

Sju större arbeten under 2021

  • Ljusdal–Ramsjö på Norra stambanan: ny förstärkningslina som bidrar till en robust och stabil kraftförsörjning. Pågår januari–februari och mars–juni.
  • Röstbo i Bollnäs kommun: ombyggnad av bangård, vilket ökar kapaciteten. Pågår april–maj.
  • Ombenning i Norbergs kommun, Godsstråket genom Bergslagen: ny mötesstation som ökar kapaciteten. Pågår april–juni och augusti–oktober.
  • Borlänge–Ludvika på Bergslagsbanan: samtidiga infarter i Rämshyttan, Ulvshyttan och Sellnäs, vilket ökar kapaciteten. Pågår 30 mars–5 april.
  • Dalabanan: förlängning av mötesspår. Hastighetshöjande åtgärd. Pågår maj–juli.
    Gävle–Söderhamn (Åänge) på Ostkustbanan: stort spårbyte, vilket ökar kapaciteten. Pågår augusti–november.
  • Mora: ställverksbyte, elektroniskt säkerhetssystem. Förberedande för kommande fjärrstyrning av tågtrafiken som ökar kapaciteten och förbättrar punktligheten. Pågår augusti–november.

Dessa insatser kommer att påverka tågtrafiken, allra mest från sensommaren och över hösten.

– En sådan här stor insats kommer självfallet att märkas och påverka trafiken, framför allt under spårbytet på Ostkustbanan. Vi inser att det kommer att bli stökigt, men ser fram emot att se resultaten av dessa nödvändiga och efterlängtade åtgärder, säger Roger Nordin.

Trafikverket samarbetar med tågbolagen kring omledningar och ersättningstrafik för att få fram så smidiga lösningar som möjligt för resenärerna och godsleverantörerna. I god tid före större störningar kommer det att finnas information, så att den som ska resa vet vad som gäller.

Karta över åtgärder på järnvägen i Gävleborg och Dalarna 2021 (pdf, 190 kB)