Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket spanar efter fladdermöss

Trafikverket inventerar nu fladdermöss i Gävletrakten inför ett planerat järnvägsbygge. Fladdermössen är fridlysta med stöd av artskyddsförordningen. De gör stor nytta för ekosystemet genom att bland annat äta stora mängder insekter.

Trafikverket planerar för ett nytt dubbelspår väster om Gävle. Innan en ny järnväg eller väg byggs genomförs en så kallad naturvärdesinventering. Resultatet ska användas för att se hur djur och natur påverkas.

-  Syftet är att ta reda på om fladdermöss har kolonier i området. Vi vill få kunskap om vi kommer att störa deras naturliga vistelser och hur vi i sådana fall kan hantera detta, säger Susanne Lundin, miljöspecialist på Trafikverket.

Eftersom fladdermössen i Sverige är fridlysta har en inventering genomförts i områden som är gynnsamma för fladdermöss längs den planerade järnvägsdragningen.

Fladdermöss påverkas i hög grad av väg- och järnvägsbyggen, eftersom de har en direkt påverkan på landskapstyper där fladdermössen lever. En järnväg påverkar även genom buller och barriäreffekter. Det sistnämnda innebär att järnvägen skär igenom viktiga miljöer som därmed inte kan nyttjas av fladdermössen eftersom de undviker att passera över järnvägen.

- Det finns möjligheter att mildra negativ påverkan och behålla landskapets funktioner för fladdermössen. Ibland går det att bygga viltpassager i form av tunnlar under vägen, eller broar över vägen. Båda varianterna fungerar bra för fladdermöss. När värdefulla träd försvinner där fladdermössen lever i kolonier, kan en eller flera fladdermusholkar vara en lösning, säger Susanne Lundin, miljöspecialist på Trafikverket.


Fladdermössen gör stor nytta

Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen direkt skada på exempelvis hus, inventarier eller livsmedel. Djuren gör i stället stor nytta genom att äta stora mängder insekter i trädgårdarna, vilket är en mycket viktig ekosystemtjänst. En enda fladdermus kan äta upp till 1 000 myggor eller motsvarande i timmen.

Fladdermössen är fridlysta enligt artskyddförordningen. Det är förbjudet att fånga, döda eller flytta fladdermöss, och man får inte heller förstöra deras boplatser.


Inventerade områden i Gävle

Inom området där järnvägen ska byggas finns det några platser som är extra gynnsamma för fladdermöss. Trafikverket har nu inventerat, och det gäller dels kring järnvägsbron över Bäckebrobäcken, dels skogsområdet mellan Bäckebrobäcken, Lexevägen, Hamnleden och Lexe.

- Vi har hittat tre arter av fladdermöss i inventeringsområdet. Det är nordfladdermus, vattenfladdermus och mustasch-/taigafladdermus. Som det ser ut så finns det ingen koloni i direkt anslutning till autoboxarna som varit ute, inte heller där vi har gått manuellt. Totalt har vi fått 530 registreringar av fladdermöss, fördelat på 9 boxar och 2 nätter. Skulle det finnas en koloni i närheten skulle man förvänta sig minst 200 registreringar av en av dessa arter under en natt på en plats, förklarar Susanne Lundin.

Spelar in fladdermössens ljud

För att kunna inventera fladdermöss har så kallade autoboxar satts upp i området. Autoboxarna, som spelar in ultraljud från fladdermöss, har suttit ute i minst två dygn och registrerar förekomsten av fladdermöss, vilken art och vilken tid på dygnet. Ljudfilerna analyseras även manuellt.

Inventeringen genomfördes i somras. Resultatet kommer att samlas i en rapport som blir klar i mitten av november.  


Fakta

Fladdermöss utgör en av de artrikaste grupperna av Sveriges däggdjur med 19 arter i landet. Flest arter finns i Götaland, men några av våra vanligaste arter finns i hela landet. Alla arter är insektsätare, och fladdermössen är därmed knutna till insektsrika miljöer i landskapet. Alla miljöer med vatten är viktiga eftersom de producerar mycket insekter, och några arter har till och med specialiserat sig på att fånga insekter tätt över vattenytan på sjöar eller vattendrag.


Information om järnvägsprojektet Gävle- Kringlan (Axmartavlan)