Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I sommar får Gävleborg bättre vägar

Sommaren närmar sig och det innebär att Trafikverket snart drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Gävleborg.

Ett 50-tal slitna sträckor i Gävleborgs vägnät kommer att få ny beläggning i sommar och tio broar ska förbättras. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare.

- Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som verkligen kommer göra skillnad. Bland annat ska 2,6 mil på E4 mellan Enånger och Hudiksvall i båda riktningarna få ny beläggning. Arbetet kommer utföras mellan klockan 20 och 06 för att minimera störningar för trafikanter, säger Marcus Wikström, projektledare på Trafikverket.

- Även på riksväg 83 norr om Ljusdal kommer vi utföra beläggningsarbeten, en sträcka på cirka 1,6 mil. Vi börjar med att förstärka vägen på flera av delsträckorna innan asfaltering. Trafiken leds med lots i kombination med trafiksignaler eller flaggvakt.

Stort behov av vägunderhåll

Många vägar i Sverige är gamla och behöver större underhållsinsatser än vad det finns medel till. Dessutom har trafiken ökat, vilket innebär att behovet av att underhålla vägarna har ökat. Trafikverket prioriterar de vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet. Vägarna blir allt sämre och det innebär att alla vägar inte får de insatser de behöver. Det märks tydligast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet.

Håll dig uppdaterad om sommarens vägarbeten i Gävleborg

Utöver de beläggningsarbeten som visas i den bifogade listan och kartan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet, men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

På Trafikverkets webbsida kan du hålla dig uppdaterad inför och under en resa på vägarna.

Beläggningar Gävleborg 2021

Pågående arbeten i Gävleborg