Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inga omkörningar i påsk

Ska du ta bilen till fjällen i påsk? E4 norr om Gävle har ett mycket hårt tryck under påsken. För att få bättre flyt i trafiken och undvika stopp på sträckan har Trafikverket beslutat, i samverkan med polisen, att förbjuda omkörningar.

ko_illustration.png

E4 mellan Gävle och Tönnebro har ett mycket hårt tryck under påsken, eftersom resenärer till och från fjällen koncentreras under några timmar. I samband med omkörningar på avsnitt med dubbla körfält, uppstår det störningar med stora hastighetsförändringar när bilister ska tillbaka in i det enkla körfältet igen.

Bättre flyt och mindre stress

För att undvika störningar är det förbjudet att köra om under större delen av onsdagen och torsdagen (norrgående) samt påskdagen och annandag påsk (södergående). Det ger ett bättre flyt i trafiken, och därmed minskar risken för incidenter i köer. Förbudet minskar även stressen hos trafikanterna.

– När alla håller sig i samma körfält flyter trafiken mycket bättre, och vi minskar risken för köolyckor med längre totalstopp. Det betyder att alla kommer fram till sin slutdestination snabbare, säger Bernike Gotthold, chef för enheten Trafikmiljö på Trafikverket.

Informationen kommer att finnas på Trafikverkets och kommuners digitala informationstavlor längs E4:an. Liksom tidigare år kommer det att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan. Även polisen ska finnas på plats.

– Vi har goda erfarenheter från avstängningen från tidigare år; bilisterna respekterade omkörningsförbudet och trafiken rullade på smidigt, säger Bernike Gotthold.

Omkörningsfälten på sträckan Gävle–Tönnebro stängs av följande tider:

  • för norrgående trafik, onsdag 31 mars, kl. 13–22
  • för norrgående trafik, skärtorsdag 1 april, kl. 13–22
  • för södergående trafik, påskdagen 4 april, kl. 13–22
  • för södergående trafik, annandag påsk 5 april, kl. 13–22.


Omkörningsförbudet kan komma att avslutas tidigare på kvällarna om trafiken minskar.

E4 Gävle–Söderhamn utreds för att förbättra framkomligheten

Störningar förekommer på E4 mellan Gävle och Söderhamn, särskilt vid storhelger, och störningarna uppstår oftare än under tidigare år. På längre sikt är det sannolikt att vägen behöver byggas om till fyrfältsväg.

För att förbättra framkomligheten utreder Trafikverket kapacitetsbristen på sträckan. Utredningen inleddes 2019 och den planeras vara klar hösten 2021. Utredningen omfattar sträckan Gävle–Söderhamn, och speciellt sträckan Gävle–Tönnebro.

För att säkerställa problembilden och hur trafikflödena ser ut i dagsläget har trafikmätningar, restidsmätningar och simuleringar genomförts för att se vilka åtgärder som är lämpliga och vilken effekt de ger.