Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny gång- och cykelväg öppnar mellan Klintehamn och Västergarn

Den 7 kilometer nya gång- och cykelväg längs väg 140 mellan Klintehamn och Västergarn är klar. Nu kan man cykla smidigt och säkert hela vägen mellan Klintehamn och Visby.

– Vi vet att det är bra för hälsan att cykla men även för miljön, ekonomin och samhället. Cykeltrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem med sitt bidrag till minskad klimat- och miljöpåverkan, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket

Den nya gång- och cykelvägen ansluter till cykelleden som redan anlagts mellan Västergarn och Visby och gör det smidigt och säkert att cykla hela vägen mellan Klintehamn och Visby.

– Tillsammans är det cirka 33 kilometer sammanhängande cykelväg som gör det lättare att cykla för såväl pendlare som skolbarn och turister i området, säger Helena Sundberg.

Gång- och cykelvägen höjer säkerheten för de som går och cyklar eftersom den är separerad från biltrafiken. Den bidrar också till en bättre trafiksituation för de närboende som inte behöver kliva rakt ut i vägbanan längre.

Genom att skapa förutsättningar för människor att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå, får vi betydande samhällsvinster. Målet är att fler ska välja cykeln till jobbet när det är smidigt och säkert att cykla mellan Klintehamn och Visby.

– Det är mycket välkommet att den här sträckningen av cykelvägen nu är färdig eftersom ett av målen för Gotland är att cyklingen ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Med säkra skolvägar och bra möjlighet till arbetspendling kan vi nå målet. Den här sträckan är en viktig länk i det arbetet, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.