Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6 norr om Malmö stängs två veckor i höst

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor kommer E6 att stängas helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp.

– Det kommer innebära mycket stora trafikstörningar och köer på vägarna i sydvästra Skåne, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för Lund-Arlöv, fyra spår.

Sedan hösten 2017 pågår ombyggnaden av järnvägen mellan Malmö och Lund. Två spår ska bli fyra för att öka kapaciteten på järnvägssträckan och minska störningarna i tågtrafiken. För att få plats med de fyra nya spåren, och de tillfälliga spår som krävs under bygget, måste motorvägsbron för E6 över spåren vid trafikplats Alnarp byggas om.

Så påverkar avstängningen

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor är E6 avstängd helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp.

– Avstängningen är den mest trafikstörande i arbetet med att bygga fyra spår mellan Lund och Arlöv. Dagligen passerar över 50 000 fordon på motorvägsbron i trafikplats Alnarp. För att kunna leda om trafiken till andra vägar i regionen har vi planerat avstängningen och de alternativa vägarna noggrant. Ett stort antal skyltar kommer att visa omledningsvägar och alternativa vägar. Men vi räknar trots det med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Lämna bilen hemma under avstängningen

Varje fordon som inte kör på E6 under avstängningen underlättar för de som måste köra och de som har vägen som arbetsplats.

– Den som kan arbeta hemma, planera för ledighet, samåka eller välja andra färdsätt, bidrar till att minska trafiken och slipper själv köa under avstängningen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
Broarna skjuts på plats
Under de två veckorna som E6 är stängd ska två färdigbyggda broar skjutas på plats. Broarna byggs just nu intill trafikplatsen och kommer vara färdiga till hösten.

– Det som främst tar tid är de stora mängder jord och andra massor som ska hanteras när vägbanorna grävs ut och sedan återfylls. Själva lanseringen, när broarna skjuts på plats, tar cirka 10-12 timmar, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Mer information om projektet