Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flera järnvägssatsningar föreslås i Region Mitt i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029

De föreslagna åtgärderna inom Region Mitt innebär att det skapas förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för hållbar regional utveckling och stadsutveckling. Förslagen pekar även på en fortsatt utbyggnad av ett säkrare transportsystem.

Nu har Trafikverket lämnat in förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 till regeringen. Trafikverkets Region Mitt, som omfattar Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland, har föreslagit åtgärder för att ge förutsättningar för att skapa ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Näringslivet har behov av förutsägbara flöden. Trafikverket vill utveckla infrastrukturen och underhålla den för att bidra till detta.

  • Fortsatt arbete på att skapa nya förutsättningar för ökad godsmängd på järnväg och genom effektivare utnyttjande av kust- och stambanan via Söderhamn–Kilafors och ökad kapacitet på båda banorna.
  • Reinvesteringar för ökad robusthet i systemet genom Västeraspby–Långsele, vilket stärker förutsättningarna för industrierna vid kusten och ger omledningsmöjligheter.

Efterfrågan på resande med järnväg ökar, både det långväga och det regionala. Region Mitt har expansiva städer och dynamiska arbetsmarknadsregioner som behöver förutsättningar för fortsatt utveckling.

  • Kapaciteten på Ostkustbanan (Stockholm–Sundsvall) stärks med två dubbelsspårssträckor. Det skapas förutsättningar för ökade hastigheter på Mittbanan, Dalabanan och Bergslagsbanan för den regionala utvecklingen för dessa expansiva regioner.

En fortsatt utbyggnad av ett säkrare transportsystem genom mittseparering på farliga sträckor på E4, E14 och E16, Riksväg 56.

Se bifogad presentation med föreslagna åtgärder som rör Region Mitt.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs mer om planförslaget via länken nedan:
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 (pdf-fil, 2,2 MB)

Bakgrund

Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Kontakt

Se ovan under Kontakta oss.