Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktivt farthinder testas i norra Sverige

En lucka i vägbanan ska hjälpa bilförare att hålla hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. Nu är det nya farthindret på plats i norra Sverige för att testas i vinterförhållanden.

Ett nytt sätt att dämpa hastigheten i trafiken är ett så kallat aktivt farthinder. För att testa i vinterförhållanden har det första farthindret i norra Sverige nu installerats på väg 323 i Hammarstrand i Jämtland.

Farthindret påverkar enbart de som kör fortare än gällande hastighetsgräns. Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från vanliga upphöjda gupp är det alltså bara den som kör för fort som märker farthindret.

– Vi vill stödja ett bra beteende i trafiken för att öka trafiksäkerheten och samtidigt inte påverka trafikflödet negativt. Om en förare passerar farthindret för fort skapas ett obehag i och med att en lucka i vägbanan sänks cirka fem centimeter. Det blir som en påminnelse om att det går för fort, säger Gabriella Gulliksson, utredare på Trafikverket.

Det aktiva farthindret är rörligt och styrs av hastigheten på passerande fordon och aktiveras endast för de fordon som kör över skyltad hastighet. Syftet är att få ytterligare ett verktyg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel gående i tätortsmiljö, samtidigt som ett jämnt trafikflöde behålls utan den bullerproblematik som kan bli av tunga fordon som passerar ett vanligt farthinder.

I södra Sverige har farthindret testats sedan ett par år tillbaka med gott resultat. Utvärderingar har visat på lägre medelhastigheter, fler som lämnar företräde för gående vid övergångsställen och lägre bullernivåer. Farthindret går att ställa in så att det aldrig aktiveras för utryckningsfordon.