Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I sommar får Jämtland bättre vägar

Sommaren närmar sig och det innebär att Trafikverket snart drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Jämtland.

Ett 10-tal slitna sträckor i Jämtlands vägnät kommer att få ny beläggning i sommar och sju broar ska förbättras. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare.

- Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som verkligen kommer göra skillnad. Till exempel ska hela Brunflo samhälle få en upprustning, både trottoarer och cirka två kilometer av vägen ska få ny asfalt. Vi ska även sätta om alla refuger och bredda en gångbana. Mycket av arbetena utförs på nätterna. Redan nu är förberedelserna igång för att jobbet ska löpa så smidigt som möjlig. Arbetet beräknas vara klart runt midsommar, säger Pär Eliasson, projektledare på Trafikverket.

- Det kommer att bli lite bökigt för både trafikanter, Brunflobor och vägarbetarna. En önskan är att alla visar hänsyn och uppskattning till dom som gör detta svåra jobb.

Stort behov av vägunderhåll

Många vägar i Sverige är gamla och behöver större underhållsinsatser än vad det finns medel till. Dessutom har trafiken ökat, vilket innebär att behovet av att underhålla vägarna har ökat. Trafikverket prioriterar de vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet. Det innebär att alla vägar inte får de insatser de behöver. Vägarna blir allt sämre och det märks tydligast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet.

- Vi ser att det finns många fler vägar som behöver en upprustning i sommar än vad vi har pengar till. Vi gör det vi kan med de resurser vi har fått, säger Pär Eliasson.

Håll dig uppdaterad om sommarens vägarbeten i Jämtland

Utöver de beläggningsarbeten som visas i den bifogade listan och kartan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor. Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet, men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

På Trafikverkets webbsida kan du hålla dig uppdaterad inför och under en resa på vägarna.

Beläggningar i Jämtlands län 2021

Pågående arbeten i Jämtland