Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Se upp för vilt på vägarna i Jämtland

Tiotusentals viltolyckor sker varje år – de flesta på hösten och vintern. Den här tiden sammanfaller bilisternas och djurens rörelsemönster, och därför är det stor risk att du möter djuren ute på vägarna. Se var de flesta viltolyckorna sker i länet.

På hösten är det mycket aktivitet i skogen. Svampplockare, brunsttider och jakt gör att djuren är mer aktiva och rör sig upp på vägarna. I gryning och skymning är risken för olyckor som störst, eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Just då är det många som tar sig till och från arbetet med bil.

-  Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten. Tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma, säger Anders Sjölund, ekolog på Trafikverket.


Trafikverkets viltolyckskarta över Jämtland

Djuren har stabila rörelsemönster och använder ofta samma stråk för att leta efter föda. Trafikverket har tagit fram en karta som visar olyckor med klövvilt i Jämtland för femårsperioden 2016–2020. Mörkare färg indikerar högre olycksfrekvens. Kartorna visar var det sker mest olyckor över en längre period. Var extra försiktig när du kör på en sådan väg. 
Viltolyckskartor klövvilt 2016-2020


Viltstängsel och ny teknik kan rädda liv

Trafikverket sätter upp stängsel, bygger djurpassager och tar bort vegetation för att minska antalet viltolyckor längs utsatta vägsträckor. Det finns i dag drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet.

Aktuella åtgärder i Jämtland

Viltstängsel, viltpassager med viltvarningssystem (gäller inte E45/E14) och förbättringar av befintliga passager under väg som är lämpliga för storvilt är planerade för följande vägsträckor i Jämtland:

  • ·E45 mellan Svenstavik och Brunflo. (planerad byggstart augusti 2023)
  • E45 mellan Östersund och Indalsälven. (planerad byggstart juni 2024)
  • E14/E45 mellan Rannåsen till Grytan längs. (planerad byggstart juni 2024)
  • Riksväg 87 mellan Odenskog och Lillsjöhögen på. (planerad byggstart juni 2025)

Stängsel överallt är inte lösningen eftersom vägnätet är vidsträckt och mycket olika trafikerat. Att stängsla in alla vägar är inte en optimal lösning – vare sig samhällsekonomiskt eller ekologiskt.

På sikt kan ny teknik minska antalet viltolyckor och därför testas metoder och teknik som kan minska antalet viltolyckor. Djur ska kunna korsa vägen med hjälp av öppningar i stängslet, kombinerat med identifieringsutrustning som varnar bilisterna och tillfälligt sänker tillåten hastighet för trafiken när vilt finns i närheten av passagen.

Ring 112

När djur, både vilda och tama, körs på i trafiken måste man alltid ringa 112 och anmäla olyckan. Det är olagligt att inte anmäla. Här följer några goda råd:

  • Se till att du har en viltolycksremsa i bilen. De finns att hämta på Trafikverkets förarprovskontor, polisstationer och bilprovningsstationer.
  • Häng markeringsremsan på den sida av vägen där viltet försvann. Även om viltet ligger dött på platsen ska du märka ut den.
  • Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

 

Mer information på Trafikverkets webbplats
Projekt E45, Svenstavik- Brunflo, trafiksäkerhetshöjande åtgärder