Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pressinbjudan: Bron vid E4 trafikplats Ljungarum renoveras

Efter att bron tillfälligt breddats och asfalterats vid anslutningen till väg 40 görs broarbeten med byte av bland annat kantbalkar. För arbetets säkerhet stängs vissa körfält.

Arbete med själva bron över Industrigatan, öster om trafikplats Ljungarum, pågår i maj och juni med byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Förbi arbetets norra del kommer endast ett körfält vara öppet för trafik i västlig riktning. Påfartsrampen väster om brons norra del mot Jönköpings centrum kommer att vara stängd. Hastigheten förbi arbetsplatsen är sänkt. Det är stor risk för kö under rusningstid.

Media välkomnas till arbetsplatsen för en information om arbetet med brorenoveringen av Trafikverkets projektledare och representant från entreprenören. Lars Johansson från polisen i Jönköping deltar och talar om hänsynstaganden ur trafiksynpunkt.

Dag, tid:17 maj, kl.10:30
Samling: Vi träffas vid Bataljonsgatan 8 Jönköping. Avfärd görs i samlad trupp till arbetsplatsen där vi sedan parkerar på anvisad plats.

Föranmälan görs den 16 maj till anneli.nilsson@trafikverket.se eller till 010-123 55 24. 

Läs mera:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/projekt-i-jonkopings-lan/e4-jonkoping-broarbeten-och-ny-belaggning/