Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jakttorn nära vägar är en fara för både trafikanter och jägare

Snart drar älgjakten igång och i samband med detta informerar Trafikverket om vilka regler som gäller för jakttorn vid de statliga allmänna vägarna.

nligt väglagens 43§ krävs det tillstånd från Trafikverket för att få uppföra en anläggning eller vidta andra åtgärder inom vägområdet. Det innebär att den som vill uppföra ett jakttorn måste söka tillstånd.

Trafikverket godkänner inte jakttorn inom vägområdet av flera skäl:

  • Det är en trafiksäkerhetsrisk för trafikanter som kan köra på jakttornet.
  • Det kan försvåra driften av vägen, speciellt vid snöplogning och dikning av vägen.
  • Det är en risk för den jägare som sitter i jakttornet om det blir påkört.

Trafikverket uppmanar till att inte placera några nya jakttorn inom vägområdet och ber de som har jakttorn i vägområdet utan tillstånd att flytta dessa. Om Trafikverket bedömer att ett jakttorn utan tillstånd inom vägområdet försvårar för väghållning kan det plockas bort.

- Vi vill informera om vad som gäller och vädjar till att vi alla hjälps åt att värna om säkerheten för både trafikanter och jägare, säger Charlotta Strand Johansson, enhetschef på Trafikverket.

På Trafikverkets hemsida finns en förteckning över de statliga allmänna vägarna: www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Sveriges-vagnat/