Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket avbryter pågående vägplaner för väg 136 i Mörbylånga kommun

Under en tid har Trafikverket sökt Mörbylånga kommuns stöd för planerna på väg 136. Efter uteblivit besked från kommunen tvingas nu Trafikverket avbryta planläggningen av de två sydligaste deletapperna Algutsrum-Sönnerborg och Sönnerborg-Isgärde.

Längs väg 136 mellan Brofästet-Borgholm har Trafikverket och Region Kalmar län arbetat med planeringen för att förbättra trafikflödet och säkerheten på sträckan. Nu tvingas Trafikverket avbryta planläggningen för de två sydligaste deletapperna i projektet; Algutsrum-Sönnerborg och Sönnerborg-Isgärde, efter att Mörbylånga kommun formella stöd för åtgärderna uteblivit.

Trafikverket har sökt Mörbylånga kommuns formella stöd för planerade åtgärder på väg 136 i form av en skriftlig avsiktsförklaring. Man har tidigare också givit ett datum för när kommunen behövde ge ett besked för att arbetet skulle kunna drivas vidare som planerat. Tisdagen 11 maj 2021 skulle Mörbylångas kommunstyrelse behövt fatta beslut om att ge stöd eller inte, men frågan togs inte upp på kommunstyrelsens sammanträde och ett formellt beslut uteblev.

Trafikverket kan inte längre vänta på beskedet och tvingas därför pausa planläggningen av deletapperna Algutsrum-Sönnerborg och Sönnerborg-Isgärde.

- Trafikverket är beroende av en samsyn med kommunen för att driva åtgärderna vidare och utifrån rådande läge kan vi konstatera att dessa förutsättningar saknas. Projektet har inväntat kommunens ställningstagande och då detta har uteblivit är det är det inte samhällsekonomiskt ansvarsfullt att fortsätta planläggningen av åtgärderna. Trafikverkets arbete med deletappen Algutsrum- Sönnerborg hittills kostat 17 miljoner och ett antal fördjupade utredningar avbryts nu, säger Peter Bernström, tf. enhetschef för samhällsplanering på Trafikverket.

Trafikverket föreslår nu för Region Kalmar län att i kommande länstransportplan för perioden 2022-2033 tar ett förnyat beslut om de olika etapperna på Öland mellan Brofästet och Borgholm, där de beaktar rådande förutsättningarna för att genomföra åtgärderna.