Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag som ska förbättra tillgängligheten i Kiruna

Kiruna förändras, och trafiken behöver utvecklas i samma takt. Trafikverket föreslår åtgärder för gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafiken. Det föreslås även en planeringsarena för samhällsaktörer och en utvecklad testbädd för innovationer.

Förslaget är resultatet av ett regeringsuppdrag som gavs till Trafikverket i början av året. Uppdraget var att presentera åtgärder för att skapa god tillgänglighet* till Kiruna nya centrum som är anpassade för klimatet i Kiruna, och som fungerar både i närtid och i ett längre perspektiv.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Luleå tekniska universitet.

– Genom scenarier har vi bedömt hur persontransporter till och inom Kirunas tätort kan komma att utvecklas inom olika tidsperspektiv. Vi vill lyfta fram tänkbara åtgärder för att skapa bättre tillgänglighet baserade på omvärldsspaning, genom erfarenheter och studier av aktuell forskning, säger Kristina L Nilsson, professor i arkitektur, Luleå tekniska universitet.

En planeringsarena för att samordna
Idag pågår flera planeringsprocesser parallellt inom ramen för samhällsomvandlingen i Kiruna. Olika aktörer bedriver arbete inom olika ansvarsområden exempelvis översikts- och detaljplanering, planering för nya gruvfyndigheter, kommunal utveckling och ny infrastruktur. Det gör samordningen komplex.

– Vi föreslår att det ska skapas en planeringsarena för allt det som sker i Kiruna kommun. Här skulle vi uppnå en förbättrad sammanhållen planering genom att inblandade aktörer har en tydlig mötesplats där man kan komma överens om strategier och mål, utbyta information om tidsplaner och de pågående processerna, men också initiera nyskapande åtgärder, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Kirunas klimat bäddar för innovation
Trafikverket föreslår också att Kiruna blir en lämplig plats för test av nya idéer och innovationer i praktisk verklighet, så kallad testbäddverksamhet. Det skulle bli en utveckling av pågående Testbed Kiruna som drivs av Tekniska verken inom Kiruna kommun, Luleå tekniska universitet och RISE (Research Institutes of Sweden). Tack vare Kirunas placering och varierade klimat skapas särskilda förutsättningar. Samhällsomvandlingen ger unika tillfällen att pröva ny innovativ teknik inom persontransportområdet.

Åtgärder på kort och lång sikt
I närtid speglar de föreslagna åtgärderna mycket av den kommunala planeringen. Det rör sig exempelvis om enklare åtgärder som samordning av lokaltrafik och förbättra skyltning, men även mer omfattande nybyggnationer av gång- och cykelvägar.

– På längre sikt, fram till 2030, kan det bli frågan om stomlinjer i kombination med anropsstyrd trafik, förbättrad arbetspendling till Gällivare genom snabb tågförbindelse och hög turtäthet. Vi har också studerat de alternativa placeringarna för en ny järnvägsstation utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Den slutgiltiga placeringen avgörs dock i en järnvägsplan, säger Helena Eriksson.

Utvecklingen går snabbt framåt med tekniska innovativa lösningar som kommer att påverka persontransporter. Den digitala utvecklingen leder till fler självkörande bilar vilket i sin tur kräver välfungerande IT-infrastruktur.

– Och vem vet, längre in i framtiden kanske det finns flygande små bilar så man snabbt kan resa hem till byn eller fritidshuset ute i kommunen, säger Kristina L Nilsson.

Rapporten är överlämnad till Näringsdepartementet, och finns att läsa bland Trafikverkets publikationer i DIVA: Rapport regeringsuppdrag Tillgänglighet Kiruna

*Tillgänglighet - Den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av eller önskar. (Boverket 2015)