Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu kan trafiken rulla smidigare uppför Kulleribacken på E10

För att skapa ett smidigt trafikflöde uppför den branta och långa Kulleribacken längs E10 mellan Gällivare och Kiruna har Trafikverket byggt ett extra körfält.

För att undvika stopp i Kulleribacken på E10/E45 söder om Svappavaara har Trafikverket byggt ett så kallat stigningsfält. Det är ett extra körfält som är placerat till vänster om ordinarie körfält uppför backen. Stigningsfältet underlättar omkörning i backen och ger bättre framkomlighet på en längre sträcka.

– Bygget startade i somras och nu är det klart Det känns väldigt bra att vi har stigningsfältet på plats inför vintern säger Anna Kronman, projektledare.

Kulleribacken är cirka 3 km lång och ligger på E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna. Vägen är ett viktigt stråk för långväga gods- och persontransporter, och andelen tung trafik är stor. Vägen används även flitigt av arbetspendlare samt trafikanter som färdas till och från friluftsaktiviteter.

Den långa och branta backen har vintertid inneburit att tunga fordon har haft svårt att hålla hastigheten och vid halt väglag blivit stående på vägbanan. Ibland har fordon även börjat glida bakåt och därmed kommit över på motsatt körbana. Vid vissa tillfällen har det varit helt stopp i trafiken. I kombination med en smal väg skapade detta en flaskhals för de trafikanter som färdas längs vägen.

Med det nya stigningsfältet minskar risken för stopp i trafiken, samtidigt som driftkostnaderna minskar.

Muorjevaarabackarna på E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna har liknande problem. Tunga fordon blir ofta stående i den långa backen vintertid.

– För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten kommer vi att bygga en ny 2,7 km lång väg öster om befintlig väg. Vägen byggs med stigningsfält i norrgående riktning. Det arbetet startar 2019 och blir klart 2020, säger Anna Kronman.

Läs mer om Kulleribacken

Läs mer om Muorjevaarabackarna

Aktuellt på E10