Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu ska olagliga skyltar i Norrbottens vägkanter rensas bort

Längs de statliga vägarna sätts det upp en stor mängd hemmagjorda skyltar. De är ofta ett hinder när vägområdet ska skötas om, och de är ibland en direkt trafikfara. Nu intensifierar Trafikverket arbetet med att ta bort olagliga skyltar i Norrbotten.

Särskilt under sommarhalvåret finns det många vägsträckor med reklamskyltar som sätts upp av såväl privatpersoner som företag. Skyltarna gör det svårare att rensa diken och att röja sly och gräs. En del skyltar är också trafikfarliga. De kan ha en olämplig placering och de kan ta uppmärksamhet från körningen.

I vägområdet är det inte tillåtet att sätta upp egna märken och skyltar. Trafikverket tar kontinuerligt bort felaktigt uppsatta skyltar i samband med annat arbete längs vägarna. Under de kommande veckorna görs en mer grundlig städning inom Norrbottens län, där fokus ligger på att ta ner dessa skyltar.

– Skyltar som inte är skadade tar vi oftast reda på och förvarar hos entreprenören. Många kanske inte vet att det är olagligt, och de kan få tillbaka skylten om den finns hos entreprenören, säger Mattias Broström, enhetschef Underhåll på Trafikverket.

Fakta
Vad som är vägområde kan variera, men det utgörs ofta av vägbanan, dikets ut- och insida och ytterligare 3–5 meter åt sidan. Där det finns viltstängsel går vägområdet ända till stängslet och ytterligare en meter bortom stängslet.

Vägområdet kännetecknas oftast av att det inte finns träd där och att området röjs varje år.

I vägområdet är det inte tillåtet med egentillverkade märken eller skyltar. Utanför vägområdet krävs förutom markägarens tillstånd även ett bygglov från kommun eller länsstyrelse.

Man kan ansöka om att få en godkänd vägvisningsskylt till en plats eller inrättning som kan vara av intresse för trafikanten. Trafikverket behandlar ansökan. Om ansökan godkänns svarar Trafikverket för tillverkning och uppsättning av hänvisningsmärket. Den sökande svarar för kostnaden. Regler och blankett för ansökan finns på
Trafikverket.se Vägvisning

Om olagliga skyltar sätts upp på nytt kan Trafikverket välja att göra en polisanmälan.