Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny Bergnäsbro om 15–20 år

Nu tas första steget mot en ny Bergnäsbro, för att möta framtidens behov av en smidig förbindelse mellan Bergnäset och centrumhalvön i Luleå.

Bergnäsbron byggdes 1954 och kommer att behöva bytas ut. Underhållsbehovet har ökat under de senaste åren och förväntas öka ytterligare framöver. Trafikverket bedömer nu att bron bör bytas ut om 15–20 år eftersom kostnaderna för underhållsarbeten inom den tidsperioden blir så höga att det kommer att vara mer lönsamt att bygga en ny bro.

Första steget mot en modern bro

Trafikverket kommer att påbörja en studie för att få svar på vilka krav som ska ställas på en ny bro. Studien är ett första steg mot byggandet av en ny bro. Arbetet kommer att göras i samarbete med bland annat Luleå kommun.

I studien tittar man bland annat på framtida trafikflöden, hur oskyddade trafikanter och kollektivtrafik ska hanteras och om bron ska vara öppningsbar.


– Vi påbörjar studien nu under våren. När den är klar kan vi gå vidare med nästa steg i det omfattande arbete som krävs för att kunna bygga en ny bro. Att planera en sån här bro tar tid, säger Marcus Lindin, nationell samordnare Trafikverket.

Bergnäsbron

Bergnäsbron i Luleå byggdes 1954 och förbinder stadsdelen Bergnäset med centrumhalvön. I dag är bron en viktig del i den södra infarten mot Luleå centrum, samtidigt som den har stor lokal betydelse genom att den förbinder bostads- och arbetsområden. Bergnäsbron, som är 896 meter lång, är också viktig som länk mellan bostadsområden i Luleå och Luleå Airport. Bron är en är en öppningsbar bågbro.