Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Örebroare – låt bilen stå och spara samhällsmiljarder

Om sex av tio örebroare går, cyklar eller använder kollektivtrafik, skulle samhället spara 1,75 miljarder kronor. Det visar internationell forskning.

I dag sker 46 procent av alla resor i Örebro till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Om den siffran ökade till 60 procent skulle kommunen göra både stora hälsovinster och en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder kronor.

Det visar en internationell forskningsstudie, som Trafikverket är med och finansierar.

Forskarna i studien har tagit fram ett verktyg som väger de positiva hälso- och miljöeffekter som kollektivt resande och resande till fots och cykel ger, mot de risker som det kan medföra – till exempel trafikolyckor och större exponering för förorenad luft. Beräkningarna visar att de positiva effekterna klart överväger, och att samhället har mycket att vinna på ökat kollektivt och aktivt resande.

Verktyget kan användas när ny gång- eller cykelinfrastruktur planeras, eller som underlag till hälsokonsekvensanalyser av transportplaner.

– Det är spännande siffror som ger en inblick i hur stor påverkan vi kan göra tillsammans. Vi får bättre underlag för att kunna väga in hälsoaspekten och samhällsekonomiska vinster när gång- och cykelvägar planeras. Det ska vara enkelt att välja ett aktivt och hållbart sätt att resa, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket.

Hållbart resande handlar om att hitta alternativ till att resa med bil – särskilt de korta resorna där man åker ensam i bilen. Dessa ställer till med störst negativ påverkan på miljön och de som är enklast att hitta hållbara alternativ till.

Studien är ett EU-projekt och går under namnet PASTA (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches). Slutrapporten presenteras i dag på en konferens på Norra Latin i Stockholm. Konferensen arrangeras av Trivector, som genomfört forskningen i Sverige.