Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket föreslår satsning på väg 50 i ny nationell transportplan

Trafikverket har idag överlämnat förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart.

Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Ett av förslagen i planen är att väg 50 Medevi-Brattebro byggs om till mitträckesväg med 100 km/tim.

Även sträckan Askersund-Åsbro på väg 50 byggs klart under planperioden, med mitträcke och omväxlande 2+1 eller 2+2-väg. Syftet är att höja säkerheten och öka framkomligheten.

I planen finns även fortsatt utbyggnad av järnvägen på godsstråket Hallsberg-Degerön, som är viktigt för kapacitet och robusthet.

Utgångspunkten i Trafikverkets planförslag är att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Under den kommande planperioden föreslås åtgärder som leder till en upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen, ett konkurrenskraftigt näringsliv, hållbara stadsmiljöer och en tillgänglig landsbygd. Under perioden sker bland annat också satsningar på ökad trafiksäkerhet samt ny teknik och digitalisering.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

  • 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
  • 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.
  • 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs mer om planförslaget här: www.trafikverket.se/nationellplan