Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare vägar när Trafikverket sänker hastigheten

Trafikverket föreslår sänkta hastigheter på ett antal vägsträckor i Örebro län. Det främsta målet är att rädda liv.

– Rätt hastighet på vägen räddar liv. Samtidigt påverkas restiden bara marginellt av en hastighetssänkning. Det är ett lågt pris att betala för ökad trafiksäkerhet, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

I Örebro föreslår Trafikverket att hastigheten sänks från 90 km/tim till 80 km/tim på totalt 34 kilometer väg. Sänkningen genomförs på vägar utan mitträcke och i första hand där det går mer än 2 000 fordon per dygn.

– Vi bygger löpande om vägar så att de blir säkrare. Det bästa är att helt förhindra möteskollisioner genom separering med mitträcke. Då går det normalt att höja hastighetsgränsen. Men vi kan inte bygga om allt samtidigt. Då är hastighetssänkning en snabb och effektiv åtgärd, säger Einar Schuch.

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En kollision i 80 km/tim istället för 90 km/tim gör att risken att omkomma minskar med 40 procent. De sänkta hastigheterna förväntas leda till att sju liv per år kan räddas i Sverige.

Det här är vägarna som Trafikverket föreslår sänkta hastigheter för i Örebro län under 2019 (se även bifogad karta):

  • Riksväg 63, Värmlands länsgräns – Hjulsjö (4 km)
  • Riksväg 68, Lindesberg – Västmanlands länsgräns (25 km)
  • Länsväg 207, riksväg 51 – Örebro (5 km)

Fakta

Den som kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar 50 sekunder per mil.

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg i Sverige att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom Trafikverket bygger om vägar och höjer säkerhetsstandarden.

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017. Antalet allvarligt skadade beräknas till drygt 4 200.

Förslaget går nu ut på remiss till berörda kommuner, länsstyrelser, kollektivtrafikmyndigheter, Polisen, med flera. Sista svarsdatum är den 15 september.